Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

DigiFoods - Digital Food Quality

Alternativ tittel: DigiFoods - Digital matkvalitet

Tildelt: kr 96,0 mill.

DigiFoods skal utvikle smarte sensorer for måling og digitalisering av matkvaliteten direkte på produksjonslinja. Denne informasjonen kan brukes til optimering av både prosesser og verdikjeder for økt lønnsomhet og reduksjon av matsvinn. Kvaliteten på råvarene i matindustrien varierer svært mye. Det å måle denne kvaliteten i prosess er svært krevende på grunn av den store biologiske variasjonen. Løsningene som skal utvikles vil baseres på en grunnleggende forståelse av matkvalitet, prosessering og moderne optisk instrumentering, og vil gjøre det mulig å måle og håndtere råvarevariasjonene i sanntid. Vi vil i tillegg introdusere robotikk for å muliggjøre automatiske målinger i utfordrende prosesser og i felt. Omfattende måling av de essensielle kvalitetsegenskapene gjennom verdikjedene vil legge til rette for en digital transformasjon av matproduksjonen. Basert på slike målinger vil vi utvikle strategier for prosesstyring for best mulig bruk av råvarer som igjen vil redusere svinn og øke lønnsomhet. Vi vil også studere og utvikle konsepter for hvordan sanntidsmålinger i stor skala kan brukes til 1) forbedring av primærproduksjon og 2) differensiering av produkter av ulik kvalitet til ulike forbrukersegmenter for å redusere svinn også i forbrukerleddet. DigiFoods vil kombinere anvendt og grunnleggende forskning til å utvikle kunnskap, evaluere prototypeløsninger og bidra til nyskaping innen følgende kjerneområder: 1) Nye sensorer og målemetoder for matkvalitet 2) Integrasjon av robot og sensorløsninger 3) Integrerte sensorsystemer for industriell bruk 4) Strategier for økt verdiskaping i matindustrien basert på analyse av stordata DigiFoods, med 27 partnere, vil fungere som et innovasjonssenter for matindustri, teknologileverandører og vitenskapelige miljøer. Senteret har som mål å øke digital kompetanse i Norge gjennom utdanning av master og PhD-kandidater. Senteret ledes av Nofima med Sintef Digital og NMBU som sentrale vitenskapelige partnere.

The goal of SFI Digital Food Quality (DigiFoods) is to develop inline smart, sensor-driven solutions that deliver the essential food quality information required for successful process optimisation and digitalization of the food industry. Food processes are extremely complex and challenging to measure due to the inherent high level of biological variation in raw materials. The development of advanced solutions that are built on a fundamental understanding of food science, will allow the food industry to effectively measure and handle these variations, enabling a ground-breaking digital transformation of the industry. Effective strategies for real-time analysis and utilization of industrial data at a large scale will optimise processes and reduce waste throughout the value chain. New levels of information flow will also significantly increase productivity. DigiFoods will innovatively combine applied and basic research to generate new basic knowledge, evaluate prototype solutions, and create results for innovation in the following core areas 1) novel sensor systems and food application development, 2) robot and sensor integration, 3) integrated inline sensor solutions, and 4) analysis and utilisation of large-scale process and value chain data. A multi-disciplinary team comprising food companies, technology providers and research institutions is highly motivated to collaborate towards this common goal. The industrial partners will participate in all research tasks, committing essential in-kind contributions to the project. A critical element of this centre is that much of the experimental work will be done in the industrial process lines, which the end-users will make available for research. The centre will educate 9 PhD students and 3 post docs. DigiFoods will be governed by a board with an industrial majority, ensuring relevant research that will build the foundation for a future food industry 4.0.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

SFI-Sentre for forskn.drevet innov