Tilbake til søkeresultatene

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

InSense: A life-changing tool to solve global problems for urinary incontinence

Alternativ tittel: InSense: A life-changing tool to solve global problems for urinary incontinence

Tildelt: kr 17,1 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

309275

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Geografi:

Samarbeidsland:

Urinveisproblemer påvirker rundt 900 millioner mennesker globalt med en estimert kostnad på 1,4 billioner euro. Problemet vokser med den aldrende befolkningen og økende forekomst av diabetes og fedme. 80 % av pasientene kan helbredes eller behandles med riktig diagnose. Å bestemme riktig behandling (medisiner, hjelpemidler, rehabilitering og/eller kirurgi) kan være utfordrende. Livstruende situasjoner og i tillegg problemer forbundet med skam, sosial isolasjon og depresjon kan også oppstå. Urologer har rapportert at det er et presserende behov for bedre løsninger på dette feltet. Måling av blæretrykk er den viktigste undersøkelsen for evaluering av blærefunksjon. Dagens metode for måling av blæretrykk gir bare et "øyeblikksbilde" basert på kunstig fylling og tømming av blæren og måleresultatene gir kun begrenset forståelse av pasientens reelle blærefunksjon. Legene etterspør muligheten for kontinuerlig overvåking av pasientens blæretrykk, under normale fysiologiske forhold og mens pasienten utfører normale daglige aktiviteter. InVivo Bionics fremmer feltet for mikro- og nanoteknologiske løsninger for direkte overvåking av blære- og abdominaltrykk. InSense-prosjektet har som mål å utvikle en trådløs løsning for langtidsovervåking av blærerykket hos polikliniske pasienter. Denne innovasjonen vil forbedre pasientenes blærebehandling og generelle velvære. Det ambisiøse målet for prosjektet er å kunne aktivere en alarm på pasientens smarttelefon eller smartklokke som varsler om at blæren bør tømmes. For å lykkes med innovasjonen må InVivo Bionics overvinne flere utfordringer som: - mikrosensorens funksjonalitet over lang tid i menneskekroppen - sikkerhetaspekter - skreddersydd programvareutvikling - klinisk gjennomførbarhet - biokompatibilitet - trådløs energitilførsel - trådløs signaloverføring For å kunne å produsere personlig tilpassede alarmer, må systemet være i stand til å forstå og autonomt tilpasse nivåene til den enkelte pasients blære. InVivo Bionics har pågående relasjoner med ledende institusjoner i Europa. I InSense-prosjektet samarbeider vi med våre partnere fra Universitetet i Rostock og fra SINTEF. I løpet av 2021 har vi hatt rundt 20 onlinemøter med kliniske eksperter i Europa og USA, både for å fortelle om prosjektet og for å få innspill til innovasjonen. Videre har vi jobbet med å videreutvikle teknologien mot en robust løsning for lang tids bruk samtidig som vi også har påbegynt arbeidet med utvikling av nye løsninger for å fremstille kliniske data på en egnet måte. Vi har også jobbet med å forberede kliniske utprøvinger i dyr og mennesker sammen med vår kliniske partner InVivo Bionics ble i løpet av 2021 nominert til to prestisjefylte priser: Vi ble nominert som en av de 10 best deep tech startups til Technoport-konferanse. Vi ble også nominert blant de 8 beste oppstartsselskapene innenfor MedTech/Healthtech i Norden (Life Science Battle of the Nordics).

Voiding problems are a global burden that affects an estimated 45% of the global population. Urinary incontinence (UI) alone affects more than 400 million people. The problem is growing with aging population and increasing incidence of diabetes and obesity. UI is associated with shame, social isolation, and depression. There is an urgent need to mitigate or overcome problems related to UI and to reduce the associated health costs expenditure. Bladder pressure is the best indication of bladder function. With the InSense project we aim to develop a wireless device for long-term monitoring of urinary bladder pressure. The core component is a pressure sensor element made by advanced micro- and nanotechnology. The tiny size (< 1 mm wide) allows for placement directly in the bladder and tissue. The device must operate under hostile conditions inside the human body. For bodily contact exceeding 30 days critical factors are: i) long-term operation in the body, ii) wireless powering and iii) wireless signal transmission. To achieve a functional and robust system we must focus on mitigating immunologic reactions and developing a sensor element with long-term stability. Furthermore, current consumption must be minimized through a smart system design. The means for powering and for wireless communication must ensure safe and proper energy and signal transmission. Finally, to get a personalized solution the alarm system must be adapted to each individual urinary bladder. Analysis of collected data will be applied to add precision to the system. An implantable solution for continuous and long-term monitoring of urinary bladder pressure is not available in the market today. The project will create new market opportunities for InVivo Bionics globally, allowing the company to put an early footprint in the market for long-term implants and with a highly scalable business model.

Budsjettformål:

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale