Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Zerokonferansen 2019 – der klimaledere møtes

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektnummer:

309277

Prosjektperiode:

2019 - 2019

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Zerokonferansen har i løpet av tretten år blitt en av Nord-Europas største og lengstlevende konferanser om klimaløsninger. I disse årene har vi hatt gleden av å gjeste en lang liste innledere som har delt sine innsikter i klimahandling, i trender og løsninger, og som allerede har bidratt til endring og forpliktelse i samfunnet. Konferansen er en avgjørende arena for lansering av nye løsninger, et sted der politikere kommer med tydelige budskap og en plattform for nye satsinger for næringslivet. Forvaltning, næringsliv, miljøorganisasjoner og politikere i alle partier har en stor jobb å gjøre med å få fram løsningene vi trenger i møte med klimaendringene. Deltakerne våre får utvidet sine nettverk, de får faglig påfyll og ny inspirasjon i sitt arbeid mot en grønn omstilling av samfunnet. Zerokonferansen er en møteplass for kunnskapsdeling, innovative klimaløsninger og klimahandling. På Zerokonferansen vil deltakerne både få en bred oversikt over hvilke klimaløsninger vi må ta i bruk for å nå 1,5-gradersmålet, og muligheten til å ta dypdykk i enkelttemaer. Konferansen vil blant annet behandle spørsmål som hvordan bruker vi naturressursene våre på en måte som styrker klodens bæreevne? og hvilke klimaløsninger, karbonnøytrale materialer og nullutslippsteknologier kan vi ta i bruk allerede i dag, og hvordan?

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi