Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RE-CReATE: Next generation of recycled food-grade PP crates and compounds for returnable food packaging in the Norwegian Circular Economy

Alternativ tittel: RE-CReATE: Neste generasjon av resirkulerte matkvalitets PP-gjenbrukskasser for matemballasje i den Norske sirkulær økonomien

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

309293

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Gjenbrukskasser / returkasser brukes til å pakke og beskytte mat under transport fra matprodusenter til grossister og dagligvarebutikker. De bidrar til mer effektiv transport, produktbeskyttelse og mindre matsvinn og muliggjør dermed bærekraftig logistikk. Slike kasser er som oftest laget av matkontakt-godkjent polypropylen (PP) på grunn av denne polymerens utmerkede egenskaper, holdbarhet og renhet som gjør den ideell for kontakt med mat. Kassene brukes i en lukket pool hvor kassene spores, returneres og vaskes før de brukes på nytt. LYCRO, som produsent av kasser for NLP, lanserte ideen om å gjenvinne brukte PP-kasser fra NLP og andre lignende retursystemer og bruke dette gjenvunnede materialet i nye, mer bærekraftige kasser. Hovedmålet med prosjektet er å etablere et lukket system hvor gamle kasser resirkuleres til nye, matkontakt-godkjente kasser for næringsmiddelindustrien og dagligvaresektoren. NLP har demonstrert hvilket antall kasser som vil være tilgjengelig for gjenvinning gjennom sitt system. Dette viser at de har for få kasser som skal gjenvinnes til å dekke etterspørselen etter gjenvunnet materiale til produksjon av nye kasser. Dette innebærer at man må hente materialer fra andre pooler som kan være kontrollert på andre måter enn NLP, være delvis-kontrollerte eller ikke-kontrollerte systemer. Graden av kontroll, vask og sporbarhet i disse loopene bør tas i betraktning i prosjektets forskning. De er verdifulle kilder for produksjon av resirkulerte kasser, men man må sikre at de oppfyller kravene til matkontakt. Volumer som vil kunne være tilgjengelig fra slike «Delvis-kontrollerte» og «ikke-kontrollerte» sløyfer er også en del av det rapporterte arbeidet, og potensialet til alle tre kildene er rapportert. Lycro har levert en oversikt over andre potensielle pooler for matkontakt-godkjente returkasser for gjenvinning. NLP har levert tilstrekkelig mengde kasser fra systemet sitt, som er fullstendig kontrollerte og sporbare. Kasser ble da samlet inn fra tre forskjellige kasseleverandører. Materialer for første og andre fase av renseprosessen ble valgt, prioritert og sendt til Norner Research for grunnleggende studier, oppskalering og validering. Norner Research har testet og utført simulering på den mest relevante prosessen for resirkulering hos Lycro som består av kverning, vasking og ekstrudering til nytt granulat. Lycro har levert de to mest anvendte jomfruelige PP-produktene som referanser til sammenligning av egenskaper. Det ble også produsert to 50/50% blandinger av resirkulert og jomfruelig materiale. Alle disse materialene har blitt testet og analysert for sammenligning. Testene er valgt ut fra behovet om å evaluere om det resirkulerte materialet har noen signifikant negativ påvirkning på produksjonsprosessen og materialegenskapene til kassene med et innhold av resirkulert plast fra gamle kasser. Migrasjonsanalyser ble gjennomført for å vurdere om materialet oppfyller kravene til total- og spesifikk migrasjon i henhold til EUs matkontakt-direktiv. Norner Research har demonstrert at både materialets kvalitet og matkontakt-kravene oppfylles og er svært nær det jomfruelige materialet. En søknad for EFSA-godkjenning er under utarbeidelse.

Considering the extensive use of polypropylene (PP) in food contact packaging (ca 4 Mtonn/year in Europe), enabling the recycling of materials back to food packaging as food contact grades is a crucial action to reach EU goals on recycling of 50% of the plastics in packaging, as well as of sectorial goals in Norway. The absence of food-contact compliant recycled PP in the Scandinavian market portrays both the high demands on quality and safety by the regulations and the absence of both technically capable and economically feasible recycling processes as well as of sources of recyclates of sufficient quality. Therefore the success of RE-CReATE will enable, to the best of our knowledge, the first commercial production of recycled food-grade PP in Scandinavia. The underlying idea of RE-CReATE is developing the next generation of food-grade PP crates for returnable food-packaging systems for the Circular Economy in Norway and the rest of Scandinavia with minimized environmental footprint by the incorporation of recyclates from environmentally friendly and economically feasible processes. The main target is, therefore, making available and increase the use of recycled food-grade PP into returnable food packaging. RE-CReATE deals with the sourcing and efficient purification of recyclates from the food supply systems and its recycling into new food-grade returnable crates. RE-CReATE will also look into the crate design as a tool to enable the use of low-quality recyclates. All in all, RE-CReATE will tackle the challenges from a holistic perspective looking into raw material sourcing, recycling and purification process and material development as well as on product design using LCA to validate the environmental friendliness of the solutions developed in the project. Therefore, RE-CReATE will improve the environmental footprint of the products and services of project partners in their core businesses which currently have an impact on Norway and the rest of Scandinavia.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena