Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Digital Water City in Norway

Tildelt: kr 1,0 mill.

Vannsektoren er villig til å øke sin effektivitet samtidig som man tilbyr bedre og sikrere vannrelaterte tjenester relatert til mengde av og kvalitet på vannet som leveres innbyggere og andre kunder. Å finne de gode og robuste løsningene som samtidig tar hensyn til nødvendige krav og egenskaper er en utfordring for vannbransjen. Da investeringer i sensorer, modeller, og IT (Informasjons Teknologi) og OT (Operasjonell Teknologi) infrastrukturer er både tids- og ressurskrevende, så er kommuner på stadig jakt etter robuste og relevante digitale løsninger for aktuelle problemer, hvor det er tatt hensyn til IT-sikkerhet, interoperabilitet, kostnader for installasjon og nødvendig vedlikehold. De fleste VA-avdelinger har begrensede budsjett, aldrende ledningsnett, og begrenset med kunnskap når det gjelder smarte digitale løsninger for VA-infrastrukturen. Det er derfor behov for å bistå VA-bransjen på dette området. I EU-prosjektet Digital Water City (DWC) videreutvikles og demonstreres 18 avanserte digitale løsninger for vannsektoren i ulike europeiske byer. Noen av løsningene kan være interessante for norske kommuner. I Norge pågår det også mye FoU-arbeid innen temaet smarte digitale løsninger i vannsektoren. I dette prosjektet, Digital Water City Norway (DWC-N), har man samlet aktører fra alle deler av bransjen for å dele erfaringer fra pågående aktivitet i innland og utland, og for å dele tanker og ideer rundt behov og utfordringer gjennom hele vannets verdikjede. På denne måten kan man identifisere de største behovene for bransjen innen digitale løsninger, og så koble dette mot eksisterende potensielle løsninger på markedet, eller påpeke behov for utvikling av nye løsninger. Prosjektet har fokus på samhandling, kommunikasjon og formidling, og målene er å få bransjen sammen for å dele erfaringer, og peke på de største utfordringene og behov for digitale løsninger i tiden framover. I prosjektet er det gjennomført to workshops for å få relevante aktører til å legge føringen for hva som er behovet i bransjen. Dette har dannet grunnlaget for å koble prosjektet mot Horizon 2020 prosjektet Digital Water City. Relevante teknologier fra dette prosjektet skal presenteres for det norske markedet på bakgrunn av de behovene man har identifisert gjennom workshopene. Et annet viktig aspekt i prosjektet har vært å formidle resultater for å øke bevisstheten rundt digitalisering av VA-bransjen i Norge, og for å øke den generelle kompetansen innenfor fagområdet blant relevante aktører.

Outcome of the project: - Presentation on the challenges and needs of the Norwegian water market, based on the outcome of the two workshops (Activity 1). - Main report on status, needs and challenges in the Norwegian market (Activity 2). - Memos on digital courses attended under activity 3. Due to corona we attended digital online courses instead of conferences. Impacts of the project are the following: - Challenges and needs in the Norwegian market (formerly not known/understood) are identified. - A network for digitalisation has been created, and will be followed up with regular digital seminars organised by SINTEF, Volue and Norwegian municipalities. - Current gaps in terms of technologies and competence has been identified. - The outcomes of the relevant technologies from EU H2020 Digital Water City project are being disseminated to the Norwegian market through the established network for digitalisation.

The Norwegian water industry employs close to 10 000 persons and consists of 1 600 water utilities, 2 600 wastewater treatment plants and hundreds of companies. The water sector is willing to increase its efficiency while providing better and more secured water services with regards to water quantity and quality to inhabitants and customers. The smart water principles can help municipalities achieve these goals in an era of digitalization. However, finding the robust solutions respecting required characteristics and properties is the current challenge for water utilities. Since the investments in sensors, models and IT and OT infrastructures are time and resource intensive, municipalities are in constant search for robust and relevant digital solutions to their problematic issues. The DWCN project aims at providing a wide overview of the current technologies, knowledge, frameworks regarding smart water pillars, especially those developed through European projects in the framework of H2020 to interested Norwegian municipalities, companies and authorities including H2020 Digital Water City project's outcomes. The DWCN project will be a collaboration between SINTEF and POWEL as two major players in smart water in Norway. The project is strongly supported by Norsk Vann and Bergen Kommune. The main activities include: 1- Two national-level workshops regarding Smart water pillars promoted by Norsk Vann and organized by SINTEF, presentation of different EU H2020 projects funded under Digital water call (H2020-SC5-11-2018) and other EU clusters (ICT4Water). 2- Establishing a current state-of-play in technologies available for smart water in Norway and identify R&D and regulatory gaps in Norway building on the Workshops' outcomes 3- Knowledge acquirement for young Norwegian water professionals 4- Disseminating and communicating the EU H2020 Digital Water City project's outcomes

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler