Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

MediaFutures - Research Centre for Responsible Media Technology & Innovation

Alternativ tittel: MediaFutures - Forskningssenter for ansvarlig medieteknologi og innovasjon

Tildelt: kr 96,0 mill.

Senterets hovedmål er å generere betydelig innovasjon og verdiskaping for de norske nyhetsmediene og medieteknologibransjen gjennom langsiktig forskning på ansvarlige medieteknologier. Senteret er det første forskningssenteret i Norge som utvikler ansvarlig medieteknologi. Senteret utvikler ny avansert medieteknologi for ansvarlig og effektivt mediebrukerengasjement, medieinnholdsproduksjon og analyse, medieinnholdsinteraksjon og tilgjengelighet. Senteret utfører forskning på nye metoder og beregninger for presis publikumsforståelse. MediaFutures utvikler blant annet AI-teknologi for å avsløre falske nyheter eller «filterbobler». Senteret samler sentrale aktører i mediebransjen. Universitetet i Bergen ved Institutt for informasjons- og medievitenskap leder og er vertskap for senteret. Brukerpartnere inkluderer NRK og TV 2, som er de to viktigste TV-kringkasterne i Norge. Schibsted, inkludert Bergens Tidende, og Amedia, som er de to største nyhetsmediehusene i Skandinavia / Norge er også brukerpartnere. Andre brukerpartnere er de verdenskjente norske medietekniske selskapene Vizrt, Vimond, Highsoft, Wolftech, Fonn, IBM og Nasjonalbiblioteket. Senteret samarbeider også med anerkjente nasjonale forskningsinstitusjoner, inkludert Universitetet i Oslo, Stavanger og NORCE, og samarbeider med høyt profilerte internasjonale forskningsinstitusjoner. De viktigste resultatene og milepælene for MediaFutures i 2022 kan oppsummeres som følger: - Ansettelse av: 2 PhD-kandidater, flere forskningsassistenter, en prosjektkoordinator - Flere vitenskapelige publikasjoner i fagfellevurderte konferanser og tidsskrifter - Flere masteroppgaver under senterets temaområder - 19 seminarer med internasjonale forskere og eksperter - Presentasjoner for Stortingets familie- og kulturutkomite, Vestlandsbanken, NRKs tech-ledere og Kringkastingsselskapet YLE med fler. - Internasjonal workshop for PhD-kandidater - Utgivelse av flere prototyper, inkludert et semi-automatisert Twitter-innholdssøkeverktøy og en automatisert assistent for Twitter-faktasjekking - Innovasjonsworkshop med Sofie Hvitved fra Copenhagen Institute for Future Studies, organisert for akademikere og industripersonell involvert på ulike nivåer i MediaFutures - Kommunikasjonsarbeid: månedlig nyhetsbrev, sosiale mediekanaler, årsrapport; intervju med Bergen Nærings- og Handelskammer; ekspertuttalelser i Medier24, TV2, GlobalBar, forskning.no; inviterte foredrag i flere profilerte konferanser & arrangementer, f.eks. Third International Workshop on Algorithmic Bias in Search and Recommendation, 2nd workshop on Multi-Objective Recommender Systems (MORS), 72nd International Communication Association-konferanse, ECRA Journalism Studies Section Conference, UiB AI, Future Week og andre NCE Media Events og 2022 Booster Conference - Årsmøte med over 130 registrerte gjester fra Norge og utlandet, blant dem to internasjonale hovedtalere

The research centre MediaFutures develops responsible media technology, in particular leveraging AI technology, for the media sector. AI technology has shown to be of great value in many different application domains; however, it has also raised significant ethical issues, including, e.g., the creation of echo chambers in online media systems, and caused political polarisation and controversial or questionable election outcomes. To address these challenges, we created the world-class research centre named "MediaFutures: Research Centre for Responsible Media Technology & Innovation". MediaFutures develops advanced new media technology for responsible and effective media user engagement, media content production, media content interaction and accessibility, as well as research on novel methods and metrics for precise audience understanding. The centre will deliver research outputs, e.g., in the form of patents, prototypes, papers and software, and will perform significant research training in media technology and innovation, to ensure that the outputs of the centre will sustain and impact the media landscape in the long run, including the creation of start-up companies with an innovation-oriented mindset. The centre is a consortium of the most important media players in Norway. The University of Bergen's Department of Information Science & Media Studies will lead and host the centre. User partners include NRK and TV 2, the two main TV broadcasters in Norway, Schibsted, including Bergens Tidende, and Amedia, the two largest news media houses in the Scandinavia/Norway, as well as the world-renowned Norwegian media tech companies Vizrt, Vimond, Highsoft, Fonn and the global tech player IBM. The centre collaborates with renowned national research institutions including the University of Oslo, Stavanger and NORCE and works together with high-profile international research institutions.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Temaer og emner

Portefølje Naturvitenskap og teknologiInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidInternasjonaliseringInternasjonalt vertskapLTP3 IKT og digital transformasjonLTP3 Rettede internasjonaliseringstiltakDemokrati, makt og styringPolitikk- og forvaltningsområderIKT forskningsområdeRobotikk, automatiseringLTP3 Demokrati, styring og forvaltningInternasjonaliseringPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalysePolitikk- og forvaltningsområderForskningIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterAnvendt forskningBransjer og næringerMedia og kulturPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierIKT forskningsområdeVisualisering og brukergrensesnittBransjer og næringerIKT-næringenDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetGrunnforskningIKT forskningsområdeBransjer og næringerLTP3 Fagmiljøer og talenterIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiDigitalisering og bruk av IKTPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelLTP3 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Industri og tjenestenæringerLTP3 Tillit og fellesskapLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierMedier og kommunikasjonTjenesterettet FoULTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje Muliggjørende teknologierPortefølje Velferd, kultur og samfunn