Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

MediaFutures - Research Centre for Responsible Media Technology & Innovation

Alternativ tittel: MediaFutures - Forskningssenter for ansvarlig medieteknologi og innovasjon

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektnummer:

309339

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2028

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Senterets hovedmål er å generere betydelig innovasjon og verdiskaping for de norske nyhetsmediene og medieteknologibransjen gjennom langsiktig forskning på ansvarlige medieteknologier. Senteret er det første forskningssenteret i Norge som utvikler ansvarlig medieteknologi. Senteret utvikler ny avansert medieteknologi for ansvarlig og effektivt mediebrukerengasjement, medieinnholdsproduksjon og analyse, medieinnholdsinteraksjon og tilgjengelighet. Senteret utfører forskning på nye metoder og beregninger for presis publikumsforståelse. MediaFutures utvikler blant annet AI-teknologi for å avsløre falske nyheter eller «filterbobler». Senteret samler sentrale aktører i mediebransjen. Universitetet i Bergen ved Institutt for informasjons- og medievitenskap leder og er vertskap for senteret. Brukerpartnere inkluderer NRK og TV 2, som er de to viktigste TV-kringkasterne i Norge. Schibsted, inkludert Bergens Tidende, og Amedia, som er de to største nyhetsmediehusene i Skandinavia / Norge er også brukerpartnere. Andre brukerpartnere er de verdenskjente norske medietekniske selskapene Vizrt, Vimond, Highsoft, Wolftech, Fonn og den globale teknologiaktøren IBM. Senteret samarbeider også med anerkjente nasjonale forskningsinstitusjoner, inkludert Universitetet i Oslo, Stavanger og NORCE, og samarbeider med høyt profilerte internasjonale forskningsinstitusjoner. De viktigste resultatene og milepælene for MediaFutures i 2021: - Digital åpning av senteret 2. februar 2021. - Innflytting i kontorlokaler i Media City Bergen. - Rekruttering av 26 personer: 5 ph.d.-kandidater, 2 postdoktorer, 1 kommunikasjonsmedarbeider og flere vitenskapelige assistenter. - Opptak av to nye medlemmer i konsortiet: Wolftech Broadcast Solutions AS og Nasjonalbiblioteket/Språkbanken. - 16 vitenskapelige tidskriftspublikasjoner. - Flere masteroppgaver i ansvarlig medieteknologi. - 18 seminarer med internasjonale forskere og ekspertet og flere workshops med industripartnere på tvers av arbeidspakkene. - Kommunikasjon og formidling: opprette MediaFutures nettside, jevnlig utsending av nyhetsbrev, oppsett av kanaler i sosiale medier, publisering av årsrapport; Deltakelse i flere profilerte konferanser og arrangementer som ACM RECSYS, 22. July at Ten, Future Week, Tedx Bergen, NCE Media Events, Bergen-Boston Forum on Digital Futures, i samarbeid med UMass Bostons Applied Ethics Centre and MIT Center for International Studies; Populærvitenskapelige artikler i Dag og Tid; Ekspertuttalelser i Dagbladet. - Første årskonferanse avholdt 29. og 30. september, med over 70 gjester fra Norge og utlandet, og to keynote-talere. Konferansen bød på presentasjoner fra arbeidspakkelederne og internasjonale samarbeidspartner, samt «poster»-presentasjoner og workshoper med brukerpartnerne.

The research centre MediaFutures develops responsible media technology, in particular leveraging AI technology, for the media sector. AI technology has shown to be of great value in many different application domains; however, it has also raised significant ethical issues, including, e.g., the creation of echo chambers in online media systems, and caused political polarisation and controversial or questionable election outcomes. To address these challenges, we created the world-class research centre named "MediaFutures: Research Centre for Responsible Media Technology & Innovation". MediaFutures develops advanced new media technology for responsible and effective media user engagement, media content production, media content interaction and accessibility, as well as research on novel methods and metrics for precise audience understanding. The centre will deliver research outputs, e.g., in the form of patents, prototypes, papers and software, and will perform significant research training in media technology and innovation, to ensure that the outputs of the centre will sustain and impact the media landscape in the long run, including the creation of start-up companies with an innovation-oriented mindset. The centre is a consortium of the most important media players in Norway. The University of Bergen's Department of Information Science & Media Studies will lead and host the centre. User partners include NRK and TV 2, the two main TV broadcasters in Norway, Schibsted, including Bergens Tidende, and Amedia, the two largest news media houses in the Scandinavia/Norway, as well as the world-renowned Norwegian media tech companies Vizrt, Vimond, Highsoft, Fonn and the global tech player IBM. The centre collaborates with renowned national research institutions including the University of Oslo, Stavanger and NORCE and works together with high-profile international research institutions.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Temaer og emner

Bransjer og næringerMedia og kulturIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneGrunnforskningPortefølje Velferd, kultur og samfunnTjenesterettet FoUBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelMedier og kommunikasjonLTP2 Fagmiljøer og talenterLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 IKT og digital transformasjonIKT forskningsområdeVisualisering og brukergrensesnittIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalysePolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringLTP2 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleInternasjonaliseringInternasjonalt vertskapLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Demokrati, styring og forvaltningPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapPortefølje Demokrati, styring og fornyelseLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetIKT forskningsområdeRobotikk, automatiseringPortefølje Naturvitenskap og teknologiLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetInternasjonaliseringBransjer og næringerIKT-næringenIKT forskningsområdeDigitalisering og bruk av IKTPolitikk- og forvaltningsområderDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorPortefølje Muliggjørende teknologierPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidDemokrati, makt og styringAnvendt forskningLTP2 Fornyelse i offentlig sektorLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakPolitikk- og forvaltningsområderForskningPortefølje Industri og tjenestenæringer