Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Circular Alumina Production

Tildelt: kr 0,90 mill.

CIRCALU akronymet står for CIRCular ALUmina produksjon. Målet med prosjektet er å se på mulighetene for kommersiell utnyttelse av resultatene av EU-prosjektet kalt ENSUREAL, i Norge. ENSUREAL-prosjektet handler om å utvikle en ny produksjonsprosess av alumina. Alumina er råmaterialet som brukes til å produsere aluminium metall. Denne nye prosessen utnytter flere av elementene som er i bauxitt og gir mindre avfall, og aller viktigst fjerner den problemet med såkalt "rødslam"-deponering. I prosjektet studeres det hvilke ringvirkninger en aluminafabrikk i Mo i Rana vil få fra et økonomisk og miljømessig perspektiv. CIRCALU-prosjektet ser på mulige synergier vedrørende materialer, kjølevann og CO2- forvaltning, med selskapene i og rundt Mo i Rana.

Assessment of secondary raw materials and by-products of alumina production in Mo i Rana has been performed Review of energy and CO2 management of alumina production in Mo i Rana has been performed. Two workshops with stakeholders have been organized.

The CIRCALU project will involve Norwegian stakeholders in order to transfer knowledge from the ENSUREAL project. The ENSUREAL project is mostly focused on alumina production on a site in Greece. The CIRCALU project will examine alumina production in Mo i Rana.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder