Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Strengthening the regional approach to boost building integration of solar renewable energy systems

Tildelt: kr 1,0 mill.

En multilateral regional strategi for å utnytte, kommunisere og formidle informasjon om resultatene fra prosjektet H2020 PVadapt skal utvikles og iverksettes for å sikre maksimal effekt både under og etter prosjektperioden. Målgruppen er alle som er involvert i, eller blir påvirket av, PVadapt-prosjektet, f.eks. industri, investorer, energileverandører, forbrukere og akademia. For å kunne utvikle forretningsplaner og skape bevissthet rundt resultatene fra PVadapt, vil vi ha særlig fokus på næringsliv og akademia i Norge. SolarBoost skal promotere resultater og deres nytteverdi og derved øke bevisstheten og kunnskapen hos relevante foreninger, interessegrupper og akademia i Norge. Denne tilnærmingen vil styrke og promotere SINTEF som en ledende aktør innen bygningsintegrert fornybare energiteknologier. Industriaktører, miljøet og samfunnet generelt vil kunne dra nytte av formidlingen i regi av SolarBoost, og at det utforskes muligheter for fornybare teknologier i Norge.

A multilateral regional strategy for the exploitation, communication, and dissemination of PVadapt project results was implemented in order to maximise the impact during and beyond the lifetime of the SolarBoost project. Relevant communities involved or affected by the PVadapt project, such as industries and their owners, energy suppliers, public policy end users and the academia were approached. A particular effort was made to reach out for business communities and academia in Norway, to co-develop business models in order to create awareness of PVadapt.

SolarBoost, an incubator to strengthen and further develop business activities in the field of building integrated renewable energy technologies, will provide knowledge to Norwegian stakeholders developed through the PVadapt project and therefore increase the impact at regional level. Main activities foreseen in the project therefore focus on increasing awareness and stimulating new business developments.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder