Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Norway-Japan Partnership for Excellent Education and Research in Aquaculture- Phase 2

Alternativ tittel: Norsk-japansk partnerskap for fremragende utdanning og forskning i akvakultur- Fase 2

Tildelt: kr 3,5 mill.

ExcelAQUA2.0 er en videreføring av en felles plattform for fremragende utdanning og forskning innen bærekraftig havbruk og fiskebiologi mellom Norge og Japan. Prosjektet integrerer forskning og utdanning av høy kvalitet gjennom aktivt samarbeid med bioCEED - et senter of fremragende utdanning i biologi, CtrlAQUA- et forskningsdrevet innovasjonssenter for havbruk, samt Norges største sjømat cluster - The Seafood Innovation Cluster. Aktiviteter i ExcelAQUA-plattformen støttes også gjennom prosjekter i det japanske forskningsrådet - JSPS. ExcelAQUA-prosjektet har samlet noen av de beste kompetansemiljøene innen pedagogikk og havbruksforskning i Norge og Japan. Den forskningsbaserte utdanning og opplæringen i ExcelAQUA inkluderer undervisning og veiledning av studenter på alle nivåer innen fiskebiologi og fysiologi. Dette oppnås gjennom å organisere intensive sommerskoler og tematiske workshops, tilby praksisplasser i industri, samt medveiledning av norske og japanske studenter. Pedagogiske eksperter skal forske på undervisningsmetodene som benyttes for å øke studentenes læringsutbyttte. Økt forståelse og implementering av transkulturelle undervisningsmetoder er en viktig faktor i opplæringen av undervisere. Det vil bli arrangert workshops for å fremme og utvikle karrieren for både studenter og forskere. ExcelAQUA vil gjennom forskning i verdensklasse stimulere til økt mobilitet for studenter og forskere og være en innovativ og intellektuelt stimulerende plattform for etablerte og unge lovende forskere og studenter innen bærekraftig havbruk.

The ExcelAQUA 2.0 project will solidify and strengthen a world-class long-term collaborative platform for excellent education and research between the Norwegian and Japanese partners in sustainable aquaculture and integrative fish biology. ExcelAQUA 2.0 will build excellence in research-based education by closely integrating research and education through three Norwegian Centres of Excellence/Expertise: 1) bioCEED (Center of Excellence in Biology Education) 2) CtrlAQUA (Research driven Innovation Centre for Closed-containment Aquaculture and 3) The Seafood Innovation Cluster (Norwegian Center of Expertise) and JSPS funded projects that supports the ongoing research in the platform. The Norwegian and Japanese ExcelAQUA consortium partners represent a world class and complementary competence in key aspects of fish biology and aquaculture research, from molecular mechanisms to whole animal performance and welfare to the development of innovative large-scale production strategies. This forms the basis for the research based education and training in ExcelAQUA. The partners are actively involved in teaching and supervision at all levels in fish biology and physiology and contribute in the summer school, workshops, internships and co-supervision of students in ExcelAQUA. Through expert pedagogical collaboration with bioCEED the partners aim for excellence in education using educational research and joint publishing, implementation of transcultural teaching methods and training of faculty. ExcelAQUA 2.0 will expand and run institutionalized joint courses and workshops on career development. ExcelAQUA 2.0 will strengthen world class research activities that support and facilitate mobility of students and researchers during the project period. We aim to solidify ExcelAQUA as an exciting, innovative and stimulating intellectual and world-class platform for established and early stage scientists and students in sustainable aquaculture.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research