Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Norway-Japan Partnership for Excellent Education and Research in Aquaculture- Phase 2

Alternativ tittel: Norsk-japansk partnerskap for fremragende utdanning og forskning i akvakultur- Fase 2

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektnummer:

309368

Prosjektperiode:

2020 - 2025

Geografi:

Samarbeidsland:

ExcelAQUA2.0 er en felles plattform for fremragende utdanning og forskning innen bærekraftig havbruk og fiskebiologi mellom Norge og Japan. Fra japan deltar syv forskningsinstitutter og Universitet. Prosjektet integrerer forskning og utdanning av høy kvalitet gjennom samarbeid med fremragende forskere innen utdanning i biologi, et forskningsdrevet innovasjonssenter for havbruk, og Norges største sjømat nettverk - The Seafood Innovation Cluster. Aktiviteter i ExcelAQUA-plattformen støttes også gjennom prosjekter i det japanske forskningsrådet – JSPS der norske forskere også deltar. ExcelAQUA-prosjektet har noen av de beste kompetansemiljøene innen pedagogikk og havbruksforskning i Norge og Japan. Den forskningsbaserte utdanning og opplæringen i ExcelAQUA inkluderer undervisning og veiledning av studenter innen fiskebiologi og fysiologi. Dette oppnås gjennom å organisere intensive sommerskoler og å tilby praksisplasser i industri, samt medveiledning av norske og japanske studenter. Prosjektet har fokus på transkulturelle undervisningsmetoder som benyttes for å øke studentenes læringsutbyttte. Som en konsekvens av COVID-19 pandemien har vi i første perioden av prosjektet vektlagt å utvikle, validere og tatt i bruk forskningsmetoder (WP2, WP4, WP7) som skal benyttes videre i prosjektet. To PhD studenter med tilknytning til UiB og en japansk samarbeidspartner har vært en del av samarbeidet som har resultert i totalt 12 publiserte arbeider, og 6 konferansebidrag. Vi har arrangert to ukers sommerskole i Bergen for norske og japanske studenter (juni, 23), og planlegger nå neste års sommerskole i Japan i 2024. Der vil norske og alle japanske partnere delta med studenter og lærere. Som en direkte følge av dette prosjektet ble leder (I. Rønnestad) og nestleder (TO. Nilsen) i ExcelAQUA 2.0 i 2022 invitert til å delta i et stort regionalt utviklingsprosjekt i Hakodate, finansiert av den japanske regjeringen. Som en del av dette vil Univ. i Hakodate fra 2024 finansiere en prof II ved UiB for å styrke utdanning og forskningssamarbeidet etter at ExcelAQUA 2.0 er avsluttet.

The ExcelAQUA 2.0 project will solidify and strengthen a world-class long-term collaborative platform for excellent education and research between the Norwegian and Japanese partners in sustainable aquaculture and integrative fish biology. ExcelAQUA 2.0 will build excellence in research-based education by closely integrating research and education through three Norwegian Centres of Excellence/Expertise: 1) bioCEED (Center of Excellence in Biology Education) 2) CtrlAQUA (Research driven Innovation Centre for Closed-containment Aquaculture and 3) The Seafood Innovation Cluster (Norwegian Center of Expertise) and JSPS funded projects that supports the ongoing research in the platform. The Norwegian and Japanese ExcelAQUA consortium partners represent a world class and complementary competence in key aspects of fish biology and aquaculture research, from molecular mechanisms to whole animal performance and welfare to the development of innovative large-scale production strategies. This forms the basis for the research based education and training in ExcelAQUA. The partners are actively involved in teaching and supervision at all levels in fish biology and physiology and contribute in the summer school, workshops, internships and co-supervision of students in ExcelAQUA. Through expert pedagogical collaboration with bioCEED the partners aim for excellence in education using educational research and joint publishing, implementation of transcultural teaching methods and training of faculty. ExcelAQUA 2.0 will expand and run institutionalized joint courses and workshops on career development. ExcelAQUA 2.0 will strengthen world class research activities that support and facilitate mobility of students and researchers during the project period. We aim to solidify ExcelAQUA as an exciting, innovative and stimulating intellectual and world-class platform for established and early stage scientists and students in sustainable aquaculture.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research