Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Japan-Norway Partnership on Hydrogen-Materials Interaction

Alternativ tittel: Partnerskap mellom Japan og Norge på hydrogenpåvirkning av materialer.

Tildelt: kr 3,6 mill.

Hydrogen som energibærer vil være en viktig del av fornybarsamfunnet. I Norge har vi allerede kommet et godt stykke på veg i arbeidet med hydrogen. Vi har industriaktører som leverer utstyr for produksjon av grønt hydrogen til det internasjonale markedet. Vi har energiselskap og eiere av infrastruktur som vurderer å omgjøre eksisterende infrastruktur for transport av naturgass til transport av hydrogen. Hydrogenproduksjon fra naturgass kombinert med karbonfangst og lagring vil kunne legge til rette for storskalaproduksjon av såkalt blå hydrogen for eksport til Europa. Finansiering av forskningsprosjektet rettet mot disse områdene øker også både i Norge og Europa ellers. Det finnes imidlertid land som har kommet lenger enn oss i implementering av hydrogen som energibærer, og Japan er ett av disse. SINTEF og NTNU har gjennom de siste 15 årene utviklet et godt samarbeid med miljø ved Kyushu Universitet i Fukuoka. De har forskningsgrupper i verdensklasse på fagområder knyttet til hydrogen, som vi samarbeider med i flere forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådet. Sikkerhet er et nøkkelord i arbeid med hydrogen. For gruppene involvert i H2Ninja dreier det seg om å unngå at hydrogen ikke negativt påvirker metaller som skal brukes til transport og lagring av hydrogengass under trykk. Hydrogenatomer som går inn i metall kan gjøre dem mindre motstandsdyktige mot oppsprekking og brudd, noe som igjen kan føre til lekkasje. Forskningsmiljøet i Kyushu har arbeidet med problemstillingen knyttet til materialer og hydrogen siden Japan bestemte seg for å virkelig satse på hydrogen for 15 år siden. Siden 2019 har SINTEF og NTNU hatt forskningaktiviteter og prosjekter knyttet til transport av hydrogengass i rørledninger, som er et område Japan ikke har kommet like langt på. Prosjektet havnet dessverre midt i Coronapandemien i, så det har vært langt mindre forsker- og studentutveksling enn vi kunne ønske. En PhD-kandidat fra NTNU utførte deler av prosjektet sitt ved Kyushu Universitet i fra oktober -22 til tom januar -2 og høsten -23 hadde en masterstudent fra Kyushu Uni. et to-måneders opphold ved SINTEF, hvor han ble medveiledet av SINTEF-forskere. Vi har også bidratt til organisering av hverandres internasjonale workshops. SINTEF var medarrangør i to digitale arrangement ved Kyushu Universitet og AIST i -22 og -23 og Kyushu Universitet var medarrangør og tilstede ved SINTEF og NTNUs internasjonale, fysiske workshop i Trondheim 6. og 7. juni i år. I mars -23 ble prosjektet også presentert for den japanske ambassadøren til Norge som var på SINTEF-besøk. Det gode samarbeidet med Kyushu Universitet i H2-Ninja og tilhørende NFR-finansierte prosjekt, har bidratt til at de også deltar i et nytt NFR finansiert prosjekt, KPN-prosjektet "Safety and Integrity of Hydrogen Transport Pipelines" (HyLINE II) som sparkes i gang i januar 2024. En sentral professor fra Kyushu Universitet har også sagt seg villig til å sitte i den rådgivende vitenskapelige komiteen (SAC) i det nye fornybarsenteret på hydrogen FME HYDROGENi. Det kan også nevnes at en gruppe SINTEF og NTNU-forskere er formelt invitert til Japan og Kyushu Universitet til deres internasjonale Workshop på Hydrogen og Material-interaksjon høsten -24. Dette er en workshop for spesielt inviterte fra hele verden.

With the vision of Hydrogen as one of the main energy carriers in the future, the detrimental effects that atomic Hydrogen from Hydrogen gas has on metallic materials, must be better understood and quantitatively estimated to ensure a safe and economical implementation of the Hydrogen Economy. While both Japan and Norway has high competence on the topic, the Japanese community has come further in implementing the Hydrogen economy and thus has a stronger research competence and experience with atomic Hydrogen from pressurized H2-gas. SINTEF and NTNU on the other hand, have through a long-standing cooperation with the oil & gas sector, developed research competence on Hydrogen effects stemming from welding and from electrochemical processes such as corrosion and CP, which ensures complementarity to the project team. As Norway prepares for the Hydrogen Economy including transport of H2 gas, education and research collaboration with Kyushu University and AIST HydroMate, world leading partners on the core research topic, represents a huge potential upside for the national competence level and scientific excellence in education and research. With the H2-NINJA project, the partners will significantly expand and structure the existing collaboration with respect to, developing joint master courses, graduate student exchange, co-publications and joint workshops. Through the role that Kyushu University with AIST HydroMate have as an international hub for hydrogen-materials research, it will significantly improve the basis for planning joint projects initiatives for national and international funding schemes and ensure strong and long-lasting international collaboration.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research