Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Research and Education in Quantitative Macroeconomics with Focus on Inequality

Alternativ tittel: Forskning og Utdanning i Kvantitativ Makroøkonomi med Fokus på Ulikhet: et Samarbeid Mellom UiO, UPenn, Yale, og UToronto

Tildelt: kr 2,2 mill.

I tråd med Økonomisk institutts strategi om å være del av den europeiske eliten i makroøkonomi, samt strategien til Universitetet i Oslo om å styrke sin posisjon som et ledende forskningsintensivt universitet, arbeider vi nå for å formalisere, styrke og utvide vårt samarbeid med tre verdensledende forskningsmiljøer: University of Pennsylvania, USA, University of Minnesota, USA og University of Toronto, Canada. Alle tre universiteter har fremtredende fagmiljøer innen kvantitativ makroøkonomi. Vårt mål er langsiktig samarbeid som inkluderer studentmobilitet, utveksling av forskere og undervisere, samarbeid om artikler og publikasjoner mellom forskere og/eller studenter, samt en konferanse organisert i fellesskap. Det første halvåret av prosjektet har det vært vanskelig å reise mye på grunn av Covid 19 og mobiliteten til forskere og PhD studenter har vært lavere enn vi hadde håpet. Vi har imidlertid også samarbeidet med forskere fra partnerinstitusjonene ved bruk av internet. Vi har utsatt PhD-kurset som var planlagt i år 1 til år 2 eller 3. Vi planlegger å komme sterkere tilbake med utveksling av forskere og PhD-studenter samt 1-2 PhD kurs med instruktører fra partnerinstitusjonene i løpet av det neste året.

In line with our department strategy of belonging to the European elite in macroeconomics, and the University of Oslo's strategy to strengthen its international position as a leading research-intensive university through a close interaction between research and education, we are now aiming to formalize, strengthen and build out our collaboration with three world leading research groups, the University of Pennsylvania, USA, the University of Minnesota, USA, and the University of Toronto, Canada. They all have particular strengths in quantitative macroeconomics. Our goal is a long term collaboration which includes student mobility, exchange of research and teaching staff, joint articles and publications between researchers and/or students in the partnerships, development of teaching material, and a jointly organized conference.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research