Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Eco-friendly Biostimulant for Potato Cyst Nematode Mitigation - CystLab

Alternativ tittel: Miljøvennlig biostimulant for kontroll av potetcystenematode - CystLab

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektnummer:

309407

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Cystlab har til hensikt å verifisere et nytt lavkostnads landbruksprodukt utviklet for å fjerne parasittiske potetcystenematoder (PCN), et økende problem for verdens potetproduksjon. Nematocider ble forbudt i 2015 og det finnes per i dag ingen effektiv behandling mot PCN på markedet. Potetprodusentene sitter igjen med metoder som bremser, men ikke stopper spredningen av PCN, eksempelvis vekselbruk, resistente kultivarer, hygiene regimer og karantene. Vårt produkt er et miljøvennlig, artsspesifikt alternativ til nematocider. Potetprodusentene vil dra fordel av økt årlig utbytte og reduserte produksjonskostnader, full årstidskontroll på klekking og potensial til å redusere karantenetiden fra 40år ned mot 2 år. PCN er små, parasittiske mark som reduserer det globale utbyttet av potetproduksjon med 10% i gjennomsnitt, og så mye som 90% i enkelte områder. PCN kan ligge latente i opptil 40år og vente på potetvertsplanten. De har en eksponentiell vekst og spres lett med settepoteter, landbruksutstyr og fugler. Potet er verdens tredje viktigste matavling med en årlig produksjon >350 millioner ton fordelt på fem kontinenter i alle klima. Poteter spiller en nøkkelrolle i å mate verdens økende befolkning. NMBU har utviklet en ny, aktiv komponent som fremprovoserer klekking av PCN i fravær av poteter og etterlater parasitten til å sulte og dø. Effekten er veldokumentert gjennom vitenskapelige in vitro eksperimenter med effekter sammenliknbar med naturlige klekkerater for PCN. Målet for prosjektet er å verifisere at virkestoffet kan gjenskape klekking i jord. Dette gjøres ved å utvikle og teste en formulering som kan transportere og distribuere virkestoffet i jord, slik at virkestoffet når frem til nematodene. Prosjektet inkluderer videre i) IPR-strategi, ii) optimisering og verifisering av produktet, iii) jordforsøk, og iv) markedsanalyser. Det ble utført preliminære tester i jord og med ulike formuleringer i 2020 og 2021. Videre skal det gjøres mer omfattende in-vitro tester i februar 2022, og påfølgende tester med flere formuleringer i jord våren 2022.

-

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram