Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Human Interactive Robotics for Healthcare

Alternativ tittel: Humanoid Interaktiv robotikk for bruk i helsevesenet

Tildelt: kr 5,6 mill.

HIRo introduserer et helt nytt konsept for forbedring av helsetjenester på sykehus og i kommunene, gjennom integrering av en humanoid robot (EVE). Målet er å utvikle en robot som kan fungere som en assistent til personell og pasienter i daglige oppgaver som å transportere eller overlevere utstyr for medisinske oppgaver; å hjelpe pasienter med å finne veien i fasilitetene; eller hjelpe pasienter med ulike funksjonshemminger med å hente gjenstander eller bevege seg rundt. Vårt tverrfaglige team er satt sammen spesielt for dette prosjektet og inkluderer helsepersonell i sykehus og kommune, banebrytende robotutviklere og forskere med kunnskap om rehabilitering av pasienter, interaksjon og sikkerhet mellom mennesker og maskiner. I dette prosjektet vil vi samarbeide tett med helsepersonell og pasienter på sykehus og i kommunen for å kartlegge behov, ønsker og forventninger til samhandling med en humanoid robot. Vi vil undersøke hvilke barrierer og potensielle uønskede effekter introduksjonen av roboten kan ha i helsevesenet. Dette arbeidet vil være avgjørende for utviklingen av nyttige og effektive robotplattformer som blir akseptert av helsepersonell og pasienter. I HIRo vil vi identifisere konkrete kontekster innen sykehus og hjemmemiljø hvor ulike oppgaver og applikasjoner hos en avansert humanoid robot skal kunne prøves ut og etter hvert implementeres. Målet vårt er å kunne levere en innovativ løsning på reelle utfordringer i daglige oppgaver. Vi vil gjennomføre intervjuer, møter, workshops og diskusjoner for å bedre forstå behovene, holdningene og oppfatningen av robotens rolle som assistent og kollega. Senere i prosjektet vil vi gjennomføre simulering og tester der personalet og pasientene vil samarbeide med roboten. Slik vil vi også studere personalets og pasientenes oppfatning av robotens kommunikasjon, vennlighet og pålitelighet; eller intensjoner og vilje til å samarbeide.

HIRo proposes a new concept for improving healthcare services through the integration of a humanoid robot platform (EVE R3) to support staff and patients in healthcare contexts: from assisting healthcare staff (for instance caring or handing over equipment needed for medical tasks) to supporting dependent patients in everyday tasks (like fetching objects or guiding them in the facilities). This platform will be based on user needs (both healthcare staff and patients) and integrated with ongoing changes in hospital facilities and municipal services, intending to potentiate their impact on work processes and types of services available. Identifying requirements for deployment and adoption barriers will be crucial to the development of useful and efficient technology that is adopted by both healthcare staff and patients in different settings and for specific tasks. In HIRo we will select concrete contexts in healthcare where several types of tasks and applications of an advanced humanoid robot could be piloted and deployed with a thorough need-finding analysis and assessment process to ensure that the technology is useful and accepted by the end-users and achieves the intended goals. We will provide evidence on the relevance, applicability, efficiency, usability and acceptability of robotics in hospital and homecare settings. Our multidisciplinary team, led by end-users and involving robot developers and experimental and organisational researchers in human-robot interaction and safety, is uniquely suited for the task. Through an integrated approach, we aim to gather empirical evidence for human-robot interaction in both controlled/laboratory settings (e.g. studying aspects such as how robot emotional expressions can impact humans' perception of friendliness and trustworthiness), as well as in realistic simulation of rehabilitation settings/home assistance services (users' perception of the robot's intentions and willingness to collaborate).

Aktivitet:

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester