Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Human Interactive Robotics for Healthcare

Alternativ tittel: Humanoid Interaktiv robotikk for bruk i helsevesenet

Tildelt: kr 5,6 mill.

HIRo introduserer et helt nytt konsept for forbedring av helsetjenester på sykehus og i kommunene, gjennom integrering av en humanoid robot (EVE). Målet er å utvikle en robot som kan fungere som en assistent til personell og pasienter i daglige oppgaver som å transportere eller overlevere utstyr for medisinske oppgaver; å hjelpe pasienter med å finne veien i fasilitetene; eller hjelpe pasienter med ulike funksjonshemminger med å hente gjenstander eller bevege seg rundt. Prosjektgruppen startet prosjektet med å etablere en referansegruppe og et brukerpanel, og jobbet så videre med å kartlegge sykehus og kommuners utfordringer relatert til utføring av repetitive oppgaver som muligens vil kunne utføres av en robot. Videre ble det kartlagt hva som finnes av ulike roboter på disse områdene i dag- og hvor det mangler egnet teknologi. Denne kunnskapen ble utformet som en rapport. Rapporten leder det videre arbeidet i prosjektet og er levert forskningsrådet. Prosjektgruppen gjennomførte sitt oppstartseminar i desember 2020, der prosjektet og de planlagte aktivitetene ble presentert. Her deltok referansegruppen bestående av Patrick Holthaus fra Adaptive Systems Research Group, University of Hertfordshire UK: Holthaus har lang erfaring med forskning på roboter i helsekontekster. Greg Reichberg Peace Research Institute Oslo (PRIO) har dybdekunnskap innen etiske problemstillinger. Dorien Vandormael , i mens, Belgia, Katharina Stibrant Sunnerhagen, Universitetet i Gøteborg og Elisabeth Sørensen, Larvik kommune har alle forsket på bruk av velferdsteknologier. Videre deltok brukerpanelet med Anders Nupen Hansen, Landsforeningen for ryggmargsskade Ulrik Sverdrup, LHL hjerneslag og Øyvind Gerhardsen, brukerutvalget Sunnaas Sykehus og SAFO. Brukergruppen hadde gode innspill til hva de kunne ønske seg av en robot som assistent. Møtet var digitalt og åpent for andre eksterne deltagere og publisert via Sunnaas Sykehus, Halodi og Institutt for Energiteknikk. Seminaret inneholdt gode diskusjoner som prosjektgruppen tok med seg videre i planleggingen av aktivitetene og datainnsamlingen som skulle gjennomføres. Datainnsamlingen skulle avdekke helsepersonells aktiviteter gjennom en vanlig dag på sykehus. Prosjektgruppen hadde planlagt "skygging" av helsepersonell over tid. Dette lot seg dessverre ikke gjennomføre grunnet de strenge adgangsreglene som følge av covid!9. Det ble i stedet sendt ut en spørreundersøkelse til ansatte ved Sunnaas Sykehus. Senere ble det gjennomført dybdeintervjuer med ansatte i sykepleietjenesten. Videre arbeid vil bestå av en prioritering av oppgaver som skal kunne utføres av roboten EVE, og så testes ut ved Sunnaas Sykehus. Dette er planlagt gjennomført i første halvdel av 2021. Prosjektet er presentert og diskutert i en rekke sammenhenger, blant annet Human-Robot Interaction 2021 conference, Robotics and Artificial Intelligence Conference 2021 og Rehabiliteringskonferansen i Haugesund 2021.

-

HIRo proposes a new concept for improving healthcare services through the integration of a humanoid robot platform (EVE R3) to support staff and patients in healthcare contexts: from assisting healthcare staff (for instance caring or handing over equipment needed for medical tasks) to supporting dependent patients in everyday tasks (like fetching objects or guiding them in the facilities). This platform will be based on user needs (both healthcare staff and patients) and integrated with ongoing changes in hospital facilities and municipal services, intending to potentiate their impact on work processes and types of services available. Identifying requirements for deployment and adoption barriers will be crucial to the development of useful and efficient technology that is adopted by both healthcare staff and patients in different settings and for specific tasks. In HIRo we will select concrete contexts in healthcare where several types of tasks and applications of an advanced humanoid robot could be piloted and deployed with a thorough need-finding analysis and assessment process to ensure that the technology is useful and accepted by the end-users and achieves the intended goals. We will provide evidence on the relevance, applicability, efficiency, usability and acceptability of robotics in hospital and homecare settings. Our multidisciplinary team, led by end-users and involving robot developers and experimental and organisational researchers in human-robot interaction and safety, is uniquely suited for the task. Through an integrated approach, we aim to gather empirical evidence for human-robot interaction in both controlled/laboratory settings (e.g. studying aspects such as how robot emotional expressions can impact humans' perception of friendliness and trustworthiness), as well as in realistic simulation of rehabilitation settings/home assistance services (users' perception of the robot's intentions and willingness to collaborate).

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester