Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

DNA vaccine against pandemic influenza

Alternativ tittel: DNA vaksine mot pandemisk influensa

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

309415

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

En influensapandemi vil resultere i et høyt antall dødsfall globalt. Vaksinasjon er en svært kraftig strategi for forebygging av smittsomme sykdommer, men dagens produksjonsteknologi for influensavaksiner er for tidkrevende til å beskytte mot et raskt spredende pandemivirus. DNA-vaksiner kan løse dette problemet siden produksjonen er raskere. Dessverre har DNA-vaksinasjon historisk sett ikke klart å gi en sterk nok immuneffekt hos mennesker. Nå har oppfinnere ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo utviklet en løsning på denne begrensningen. Basert på utmerkede prekliniske resultater, vil dette kommersialiseringsprosjektet 1) bekrefte beskyttende immunrespons hos mennesker etter DNA-vaksinasjon i en klinisk studie og 2) etablere grunnlaget for et nytt selskap for å utvikle vaksinen videre. Prosjektet har blitt noe forsinket som følge av pandemien, men går ellers som planlagt. En detaljert markedsanalyse er gjennomført, og vi er i nær kontakt med relevante og interesserte industrielle aktører. En GMP DNA-vaksine batch er produsert, og vi forbereder oss nå på klinisk utprøvning av vaksinen.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020