Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Dissemination of learning from SORBent based TECHnologies for CO2 capture

Tildelt: kr 0,96 mill.

Prosjektet er knyttet til det pågående EU H2020 prosjektet MOF4AIR der hovedmål er å teste ut adsorbenter basert på metallorganiske rammeverk (MOFs) ved reelle CO2-fangst betingelser. I SORBTECH skal vi formidle resultatene fra MOF4AIR til et videre norsk publikum. På grunn av Covid-19 situasjonen har vi ikke hatt muligheten til å avholde planlagte fysiske møter og ekskursjoner i en periode. Fokuset var derfor i første del av prosjektet å produsere en promoteringsvideo for MOF4AIR prosjektet (https://www.youtube.com/watch?v=EWSSYN9kh-E&t=1s), samt å gi ut et norskt nyhetsbrev som er blitt distribuert til vårt norske kontaktnett som resulterte i ett nytt norsk industrimedlem til MOF4AIRs industrial cluster board (ICB). Etter Covid har fokus vært å informere norske aktører om utfordringene og mulighetene med sorbent-baserte teknologier for CCS. Dette er gjort ved webinarvirksomhet (Heidelberg Sement) og fysiske møter hos forskjellige industrier (TechnipEnergies, Aker Carbon Capture og Aker Solutions). I tillegg har vi i 2023 skrevet et populærvitenskapelig innlegg i Teknisk Ukeblad med tittel "Direktefangst av CO2 fra luft i stor skala – er det mulig?".

Stort sett har aktivitetene i prosjektet vært knyttet til deling av informasjon rundt sorbent-baserte fangstteknologier i form av webinarer og fysiske møter hos industribedrifter. Ett av målene har vært å få meg induustriene som partner i Horizon Europe og andre prosjeter (ACT, CETP, CLIMIT, GASSNOVA). Både BIR (Bergen og KanfaGroup (Oslo) har vært norske partnere i CETP prosjektforslag i utlysningen høsten 2023. Kontakten med Aker Solutions og Aker Carbon Capture har mer vært mer av informativ art, slik at de er oppdatert på kanskje en av aminteknologiens sterkeste konkurrenter. Som følge av SORBTECH prosjektet har vi opprettholdt kontakten med industrien, noe som har gjort av barrieren for å invitere dem med i kommende initiativer vil være lav.

SORBTECH project will deal with dissemination of results achieved in H2020 project MOF4AIR whose objective is to demonstrate the performances of selected emerging sorbents (metal-organic framework, MOFs) in CO2 capture technologies in power plants and energy intensive industries. The dissemination activities will be complementary to those in MOF4AIR and targeting particularly national actors. Following actions are planned: establishment of national network, keep meetings with targeted industries, organization of workshop, regular preparation of newsletters, publishing of popular science articles, participation on conferences, and interaction with other national and international projects and activities working on similar technologies. The project will aim at interacting with Norwegian CO2 emitting industry, technology developers, material providers, policy makers, Research Council of Norway (RCN), and national research community.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder