Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Thermodynamic from nanoscale to operational scale

Alternativ tittel: Bruk av termodynamikk fra nanostørrelse til industriell drift

Tildelt: kr 4,5 mill.

Asia produserer mer enn 80% av verdens metal produksjon, der Kina er den viktigste produsenten. Japan er også en viktig metallprodusent og er også kjent for å ha meget høy kvalitet i sine produksjonsmetoder. Det kan nevnes at Kashima Work er den eneste produsenten av Mn-ferrolegeringer i verden som bruker eksterne forreduksjons- og forvarmingsenheter. Sør-Afrika og Norge har begge sterke næringer med fokus på metallproduksjon: Sør-Afrika har store råstoffreserver brukt i produksjon av ferrolegeringer og Norge har en sterk status når det gjelder fornybar energi, og har derfor utviklet en metallproduksjonsindustri som er globalt i forkant teknologisk. For tiden er disse landene i forkant av forskning og utvikling relatert til de tidligere nevnte forskningsområdene. Et tettere samarbeid innen forskning og utdanning vil komme disse landene til gode. Prosjektet Thanos vil bringe kunnskap innenfor de grunnleggende fagområdene som er viktige for å produsere og utvikle materialer som er nødvendig for en bærekraftig fremtid. Dette vil bli gjort gjennom workshops, nettverk og utveksling av personell mellom partnerne. Det er også et mål å gjøre denne kunnskapen mer tilgjengelig for de nye generasjonene av ingeniører og forskere gjennom forbedrede utdanningsmetoder. Samarbeidspartnerne er Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og SINTEF i Norge, MINTEK og North West University i Sør-Afrika, University of Science and Technology Beijing i Kina og Tokyo University i Japan. Deltagerne har bidratt til 3 internasjonale fag konferanser (Infacon 2021, Silicon for Chemical and Solar Industry 2022 og Furnace Tapping (TMS) 2022), og har i tillegg startet en ny internasjonal konferanse innen International Conference on enhanced use of Thermodynamic data in Pyrometallurgy Teaching and Research (2022). I tillegg har det vært felles seminarer innen miljøvennlige løsninger for denne industrien innen bruk av biomasse (2022), bruk av hydrogen (2023) og termisk energi lagring (2023), samt generelle kurs innen termodymikk for Mn og Si produksjon. Mer generelt har deltagere fra prosjektet også bidratt i paneldebatt på Science Forum South Africa 2020 and student utvikling, miljømessige utfordringer og samarbeid mellom akademia og industrien. Med Covid perioden i prosjektet så ble det en treg start på utveksling av studenter og forskere. Etter Covid perioden så var to MSc- studenter fra North West Univeristy (Sør Afrika) ved NTNU og gjorde deler av sitt eksperimentelle MSc arbeid og en student fra NTNU dro til North West University i 6 måneder. I tillegg så hadde seniorpersonell opphold ved NTNU fra alle partnerne, og folk fra NTNU besøkte University of Tokyo. Disse oppholdene ble av praktiske årsaker rundt en måned.

- As both the course TMT4155 and TMT4306 are based on research based teaching, the courses has continuously updated with the progress of the project. Some examples that are included in the teaching is examples from thermal energy storage or general thermodynamic materials like energy and mass balances. - One EU application with North West University is in progress and will be submitted the 7th of February 2024. A continuance of the work done in Thanos will be be added to the project. Due to changes in both the cooperation with China as well as confidentiality issues, no partners was added in KSP projects. Lastly a SFI is applied for with exchange with some of the partners. This has not yet been determined. - Some quantitative outcomes: 10 common papers (journals and conferences), 9 common international conferences, schools and seminars, 3 long term MSc exchange, 1 PhD exchange and 6 one months senior scientists-exchanges.

Asia is producing more than 80% of the metals produced in the world, where China is the main producer. Japan is also an important metal producer and is also known as having very high quality in their production methods. It can be mentioned that Kashima Work is the only Mn-ferroalloy producer in the world that is using external pre-reduction and preheating units. South Africa and Norway both have strong industries focusing on metal production. South Africa has major raw material reserves utilized in the production of ferrochromium (FeCr) and FeMn. Norway has a strong standing when it comes to renewable energy, and has subsequently developed a related metal production industry which is globally at the forefront technologically. Presently, these countries are at the forefront of research and development related to the before-mentioned research areas. Closer cooperation in research and education would benefit all countries significantly. The topics of research in the INTPART project will be: i. Enhanced use of thermodynamic data ii. Fundamental reaction mechanisms for material production. The educational parts of the INTPART project will be: iii. Developing educational methods to be used in the courses TMT4306 Metal production, TMT4326 Refining and Recycling; TMT 4275 Thermodynamics and TMT 4155 Heterogeneous Equilibrium and phase diagram, as well as courses at the partnership institutions. The main focus will be to enhance the interest and the availability of thermodynamic methods and data for the students.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research