Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Utnytte forbedret betong med forlenget levetid for energi-infrastrukturer og konstruksjoner i ekstreme nordiske driftsforhold

Tildelt: kr 1,0 mill.

SINTEF og Aker Solutions (tidligere KVÆRNER) har i forsterkningsprosjektet LORCENIS-NOR (FORSTERK 309515, 01.04.2020 - 30.09.2021) samarbeidet om å formidle kunnskap om forbedret betong med forlenget levetid for energi-infrastrukturer og konstruksjoner i ekstreme driftsforhold som ble oppnådd gjennom EU-prosjektet LORCENIS i Horisont 2020. Prosjektteamet organiserte og gjennomførte ulike arrangementer for å gi flere norske aktører tilgang på kunnskapen om nye funksjonelle tilsetningsstoffer som blandes i sementen for økt beskyttelse av betong og forbedret bestandighet/økt levetid. Stoffene gir dessuten forbedret motstand mot is-abrasjon og frostskader. Målgruppene strekker seg fra material produsenter til operatører av infrastrukturer innen fornybar energi og transport konstruksjoner samt eksperter fra fagmiljøer innenfor betong som skal ta nye teknologier i bruk. Følgende aktiviteter ble gjennomført: * Internt oppstartmøte + andre prosjektmøter mellom samarbeidspartnerne for å forberede forelesningene ved UiS og brukermøtet med industrien. * Stand ved Norsk Betongdag 2020 som bransjens årlige møteplass som inviterte de ulike målgruppene til informasjon om LORCENIS-NOR prosjektet gjennom roll-up og brosjyre: https://www.sintef.no/projectweb/lorcenis-nor/formidlingsmateriell/roll-up/, https://www.sintef.no/projectweb/lorcenis-nor/formidlingsmateriell/faktaark-om-lorcenis-nor/. * Brukermøte (workshop) for norske aktører innenfor bransjen på tvers fra materialprodusenter til byggherrer: https://www.sintef.no/projectweb/lorcenis-nor/formidlingsmateriell/video-fra-workshop-om-forbedret-betong/. * Læringsmøte med forelesning for studentutdanning ved UiS organisert som 2-delt foredrag. Del-1 på "Advanced admixtures" og Del-2 på "Durability of advanced concrete under extreme conditions" ble digitalt avholdt i høstsemester 2020. * Fagmøter med bransjenforeninger som webinar i regi av Norsk Betongforeningen (https://betong.net/streaming) med betongcast No.10 på "Hvordan oppnå bestandige betongkonstruksjoner under ekstreme forhold" (https://youtu.be/f2AqdNz0bWA). * Praktisk laboratoriedemonstrasjon for is-abrasjon av betongprøvestykker ved NTNU i vinter semesteret 2020/2021 (https://www.sintef.no/projectweb/lorcenis-nor/formidlingsmateriell/demonstrasjonsmotet-pa-is-slitasje/) der videoen "Demonstration of Concrete-Ice Abraison test NTNU" (https://youtu.be/LgPyJjYGLYw) produsert av NTNU i Trondheim på vegne av LORCENIS-NOR prosjektet ble fremvist. * Veikartet LORCENIS-NOR mot fremtidig prosjektutforming for å fremme flere bærekraftige betongprosjekter innenfor energi infrastruktur og transportsektor i nordisk klima der den forbedrete betongteknologien vil utnyttes, videreutvikles og tas i bruk, ble evaluert og skissert ut fra spørreundersøkelsen "LORCENIS-NOR - veien videre mot strategisk veikart i 2021" (https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OQ_w4UFgsEWzCeAhDYsyr_w1Lu7LT7BHhOy6nm8Et6NURTZVSjFESEI1Mkw0U1NMMFlJR003OUM1Mi4u) utsendt høst 2020. * Drift av det nasjonale kontaktnettverket ble støttet gjennom en digital arena og sosiale medier som informasjonskanaler. Prosjektinformasjon med nyheter finnes på prosjektets hjemmeside https://www.sintef.no/projectweb/lorcenis-nor/ og via SINTEF på https://www.sintef.no/prosjekter/lorcenis-nor-utnytte-forbedret-betong-med-forlenget-levetid-for-energi-infrastrukturer-og-konstruksjoner-i-ekstreme-nordiske-driftsforhold/. SINTEF konsoliderte og utvidet det nasjonale kunde-nettverket som en plattform for å kunne sammen med utvalgte norske næringsliv utvikle miljøvennlige og bærekraftige produkter til framtidsscenarier for betongkonstruksjoner innen både, energi- og transportsektoren tilpasset ekstreme nordiske driftsforhold. KVÆRNER støttet det nasjonale verdiskapende nettverk opp mot nye anvendelser innenfor betongkonstruksjoner i ekstreme driftsforhold der materialegenskaper med høy kvalitet vil kreves.

LORCENIS-NOR formidlet kunnskap fra resultatene av H2020-LORCENIS til målgruppen som er beslutningstakere og bedrifter i det norske betong-miljøet. Økt kunnskap innenfor temaet nye moderne tilsetningsstoffer/ teknologier og hva dette gir av forbedrete egenskaper i betong, skal bidra til at riktige og presise materialvalg vil anvendes i fremtidige nasjonale betongprosjekter. Kunnskap mottatt gjennom kurs og bransjemøter har gitt norske aktører innsikt over nytteeffekt av teknologien som vil medføre til mer bærekraftige og miljøriktige betongløsninger ved teknologi bruk. Prosjektteamet samt utvalgte bedrifter står sammen for å kunne utnytte materialkunnskap omkring bestandighet der moderne fremtidsrettet tilsetningsstoff skal brukes mot bærekraftige betongkonstruksjoner i marine miljøer med vesentlig redusert miljøavtrykk. LORCENIS-NOR kunne dermed bidra umiddelbart til omstilling, grønt skifte, bærekraftig samfunn og konkurransedyktig næringsliv med stabil økonomisk vekst i Norge.

SINTEF og KVÆRNER står sammen om å formidle kunnskap om forbedret betong med forlenget levetid for energi-infrastrukturer og konstruksjoner i ekstreme driftsforhold som ble oppnådd gjennom EU-prosjektet LORCENIS i Horisont 2020. I forsterkningsprosjektet LORCENIS-NOR som finanseres av Forskningsrådet skal prosjektteamet organisere og gjennomføre ulike arrangementer for å gi flere norske aktører tilgang på kunnskapen om nye funksjonelle tilsetningsstoffer som blandes i sementen for økt self-beskyttelse av betong mot is-abrasjon og frostskader. Målgruppene strekker seg fra material produsenter til operatører av infrastrukturer innen fornybar energi og transport konstruksjoner samt eksperter fra fagmiljøer innenfor betong som skal ta nye teknologier i bruk. Det organiseres: * Brukermøte (workshop) for norske aktører innenfor bransjen på tvers fra materialprodusenter til byggeherrer * Læringsmøte med forlesning for studentutdanning ved UiS * Fagmøter med bransjenforeninger * Praktisk laboratoriedemonstrasjon ved NTNU Drift av det nasjonale kontaktnettverket støttes gjennom en digital arena og sosiale medier som informasjonskanaler. SINTEF skal konsolidere og utvide det nasjonale kunde-nettverket som en plattform for å kunne sammen med utvalgte norske næringsliv utvikle miljøvennlige og bærekraftige produkter til fremtidsscenarier for betongkonstruksjoner innen både, energi- og transportsektoren tilpasset ekstreme nordiske driftforhold. KVÆRNER skal støtte det nasjonale verdiskapende nettverk opp mot nye anvendelser innenfor betongkonstruskjoner i ekstreme driftsforhold der materialegenskaper med utmerket høy kvalitet vil kreves. Sammen med aktører fra norske næringsliv i bransjen skal det i et evaluerings- og strategimøte settes opp et veikart mot fremtidig prosjektutforming for å fremme flere bærekraftige betongprosjekter innenfor energi infrastruktur og transportsektor i nordisk klima der den forbedrete betongteknologien vil utnyttes, videreutvikles og tas i bruk.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler