Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

COEMS Training Network

Tildelt: kr 0,52 mill.

I COEMS prosjektet har deltakere fra industri og forskning videreutviklet teknologier til debugging av fler-kjerne systemer. Vi har utviklet en maskinvare-basert løsning for å behandle strømmer av henvendelser fra systemet. Vi har også designet et uttrykkskraftig spesifikasjonsspråk samt kompilator og tilhørende verktøy. Selv om COEMS fungerer best med den utviklete prototypen og kompilerte spesifikasjoner, tilbyr vi også en interpreter-basert løsning som lett kan integreres i programvare-utviklings prosesser. Anvendelsesområde inneholder coverage analyser og observasjon av forskjellige sikkerhets-relevante egenskaper som er svært viktig for utvikling i områder som luftfart og jernbane.

-

The COEMS project has advanced the state of the art of debugging of multi-core systems. On the one hand, we have developed a hardware-solution for trace processing that allows online processing of execution trace events. On the other hand, we have designed a powerful specification language, a compiler and various other programming tools. Although COEMS is most powerful when used with the hardware prototype and compiled specifications, also the interpreter solution is a powerful tool that can be integrated into the software development workflow. Application areas include coverage analysis and monitoring various safety-properties that are relevant especially when developing in safety-critical domains such as avionics and railways. The FORSTERK funding will enable us to build a national network of competence in the foundations and techniques relevant to COEMS. This enables other researchers to build on our results, and helps us to identify potential users and application areas within the Norwegian industry. To this end, we 1) organize a summer school with primarily national, but also international, participants, where we disseminate the COEMS results, 2) hold a dedicated event for industry and academia each, and 3) participate in national academic and industrial events.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler