Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Sustainable logistics of the future

Alternativ tittel: Sustainable logistics of the future

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektbeskrivelse: De siste årene har Industri 4.0 har fått mye oppmerksomhet fra det vitenskapelige samfunnet, drevet av industriens krav til implementering av nye digitale teknologier for smarte produksjons- og logistikksystemer. Mindre oppmerksomhet har derimot blitt gitt til utdanningsnivå, spesielt om hvordan man skal forberede fremtidens ingeniører og ledere til å håndtere Industri 4.0-konsepter og teknologiske fremskritt innen logistikk. Få universiteter og forskningssentre har begynt å utvikle laboratorier hvor man kan undersøke innovative, digitale teknologier, og inkludere dette i tradisjonelle undervisningsmetoder. Det har også vært lite fokus i forskning på hvordan digitale teknologier kan gjøre logistikksystemer mer bærekraftig. Målsetting for prosjektet : Prosjektets overordnede mål er å utvikle utdanning og forskning i verdensklasse innenfor fremtidens logistikk, der ny avansert teknologi vil muliggjøre mer effektive, motstandsdyktig og miljøvennlige forsyningskjeder, og støtte arbeidere i logistikksystemer med et menneskesentrert perspektiv. Alle partnere involvert i prosjektet er ledende eksperter innenfor styring av bærekraftige forsyningskjeder, utforming av komplekse logistikksystemer, nye områder innenfor logistikk, menneskelig faktor, og varierte bruksområder for digital teknologi. Dette samarbeidet vil bidra til å utvikle et verdensledende fagmiljø fra et synergisk forhold mellom kunnskap innenfor logistikk fra universiteter rundt om i verden og erfaringen med digital teknologi fra Logistikk 4.0 laboratoriet ved NTNU. En viktig del av dette prosjektet er å gi studenter på alle studienivåer (BSc, MSc, PhD) utdanning i fremtidens bærekraftige logistikk, og invitere dem til å delta i flere faser av prosjektet med eksperimenter og caseforskning. Laboratoriene kommer til å spille en sentral rolle i prosjektet for å muliggjøre samarbeid på felles grunn mellom forskere, utøvende aktører, ingeniører, pionérer, studenter og andre entusiaster.

Digital technologies resulting of the fourth industrial revolution, also called Industry 4.0, are most likely the strongest driver to improve and optimize performance of the supply chain and logistics and simultaneously taking into account the sustainable dimensions. To educate and prepare the next generation of engineers and managers, the production management group of NTNU opened the first logistics laboratory in Norway that merges digital technologies with traditional production and logistics systems. This project wants to extend the purpose and quality of the Logistics 4.0 lab to become a world leading lab connected to key experts around the globe. Collaborating with members from the College Industry Council on Material Handling Education (CICMHE) in US and education centers from Canada, France, Germany, and India, it will enable to provide education at a top level and to conduct high-quality research in sustainable logistics of the future. To achieve this, the project is divided in work pages focusing on traditional and emerging logistics fields including circular economy, closed-loop supply chain, collaborative logistics, etc. on network level and the integration of digital technologies and smart material handling systems for human-centered logistics systems on factory level. These efforts will facilitate to educate the future generations of engineers to deal with complex logistics systems in a very dynamic environment with a sustainable perspective where technologies can make the world a better place. Moreover, the project will support the development of new approaches for the integration of environmental issue and human factors and new technologies in the design and management of the logistics systems of the future.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research