Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

The Oslo-Toronto Alliance in Lifespan Changes in Brain and Cognition - Next Years

Alternativ tittel: Oslo-Toronto allianse om livsløpsendringer i hjerne og kognisjon

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektnummer:

309534

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Geografi:

Samarbeidsland:

Prosjektet er en videreføring av det vellykkede samarbeidet for fremragende utdanning og forskning mellom LCBC ved Universitetet i Oslo og the Sick Children (SickKids) og Holland BloorviewKid Rehabilitation Hospital, støttet av INTPART 2016. Prosjektet vil inkludere en rekke seniorforskere, postdoktorer, stipendiatstudenter og masterstudenter, både i Oslo og Toronto. Formålet med prosjektet er å bidra til ny vitenskapelig innsikt og forskningsbasert utdanning vedrørende forholdet mellom endringer i hjerne og kognitiv funksjon fra fødsel til alderdom. Videre vil videreføringen av samarbeidet bidra til å øke forståelsen av rollen til kardiovaskulære faktorer i hjernehelse. For dette formålet vil prosjektet integrere, harmonisere og analysere data fra begge partneres studier. Vi vil fortsette å arrangere sommerskole årlig i Oslo og Toronto (dersom smittesituasjonen i samfunnet tillater det). I 2020 og 2021 var dette ikke mulig, men vi regner med å kunne gjennomføre i 2022, forhåpentligvis med et utvidet opplegg. Sommerskole vil innebære omvisning ved de respektive sentrene/laboratoriene, demonstrasjon av eksperimenter, faglige diskusjoner og foredrag. Vi planlegger også å videreføre student/forsker-utvekslingen, hvor studenter/forskere vil tilbringe 1-2 måneder hos partnerinstitusjonen. Da partnerne komplementerer hverandre på nøkkelområder vil disse utvekslingene berike feltet nevrovitenskap med ny kunnskap og kompetanse.

Establishment of the Oslo-Toronto collaboration supported by INTPART in 2016 enabled us to take advantage of the complementary expertise and resources, to make major advancements in understanding brain and cognition through the lifespan. The previous project was an important vehicle in starting a scientific and educational collaboration between LCBC and Toronto. Now it is critical that this collaboration is consolidated. Substantial efforts have been put down at both sites, and we are now in a position to take full advantage of these initial efforts. The Centre Hospitalier Universitaire Saint Justine has been added to the alliance taking over all the activities of the Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital. Continuation and expansion of the previous project will yield huge benefits now that the foundation is solidified. Added value will emerge from five main activities: (1) The Oslo-Toronto-Montreal summer school: We will continue the highly successful annual summer school as soon as the covid-19 pandemic situation allows for that. The summer school is at the intersection between education and research, involving lab-tours, demonstrations and experiments, discussions and talks. (2) Students/ researcher exchange: 3-5 students/ researchers to spend 1-2 month at the partner lab. (3) Strengthened collaboration on the role of cardiovascular factors in brain health: LCBC has unique longitudinal studies where more than 1000 participants are followed over time with repeated cognitive testing and brain MRIs. The Toronto and Montreal group has expertise on cardiovascular factors in relation to brain health that LCBC aims to capitalize on in our longitudinal studies. (4) Between-scanner harmonization of MRI data: 10 participants will be scanned in Oslo, Toronto and Montreal. The data will be analysed through workshops at the summer schools. (5) Data pooling and harmonization – Big Data: The project will take advantage of the major studies conducted by the partnering sites, with special emphasis on comparison, replication, validation and extension of results. The potential of between-site data integration is large, which the project will capitalize on to a major extent in the next period.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research