Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av ny trålkonfigurasjon

Alternativ tittel: Development of new trawl configuration

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektnummer:

309535

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Organisasjon:

Geografi:

Den overordnede idéen er å utvikle og teste en ny tauekonfigurasjon for trål der man fordeler tauekreftene på en bedre måte. Det vil si at man opptar en vesentlig del av tauekreftene i flere kabler. Kablene avlaster de to tradisjonelle hovedwirene til tråldørene. Behovet for spredekrefter skal reduseres, og man skal kunne bruke mindre tråldører for en gitt ønsket trålbredde. Konseptet skal kunne gi bedret fangsteffektivitet. Totalt sett skal konseptet medføre bedre energieffektivitet, lønnsomhet og miljøprofil. Det skal utvikles nye trålnøter tilpasset konseptet. I prosjektet deltar Nordnes AS, Selstad AS og SINTEF Ocean. Resultatene etter designutvikling, bygging og testing av modeller i slepetank viser at hypotesen om økt bredde på fangståpning i not og redusert energiforbruk til tauing oppnås under modelltesting.

Den overordnede idéen er å utvikle og teste en ny tauekonfigurasjon for trål der man fordeler tauekreftene på en bedre måte. Det vil si at man opptar en vesentlig del av tauekreftene i flere kabler (eventuelt også kombinert sondekabel). Kablene avlaster de to tradisjonelle hovedwirene til tråldørene. Dette reduserer behovet for spredekrefter og man greier seg med mindre tråldører for en gitt ønsket trålbredde. Tråldørenes bidrag til totalmotstanden reduseres tilsvarende. Videre kan man enklere styre og tilpasse bredde/høyde-forholdet på trålåpningen, og trålens geometri generelt, i forhold til den aktuelle målarten, forekomsten og eventuell bifangst. I tillegg vil bunngearet få en flatere form enn en tradisjonelt, noe som i seg selv kan innebære en økt fangsteffektivitet. Idéen innebærer dermed en direkte reduksjon av tauemotstand knyttet til mindre dørareal pr. m2 fangstareal, og indirekte økt fangsteffektivitet knyttet til mer optimal geometri på not og bunngear. Bruk av mindre tråldører og mer direkte kontroll av bunngear gir mindre bunn-påvirkning. Totalt sett vil konseptet medføre bedre energieffektivitet, lønnsomhet og miljøprofil. Det skal utvikles nye trålnøter tilpasset konseptet. Prosjektet er en videreføring fra forprosjektet "Ny tauekonfigurasjon for trål" i 2012 (MAROFF prosjektnr. 220350/O70). I prosjektet skal konseptet utvikles og testes, og effektene skal dokumenteres. I prosjektet deltar Nordnes AS som skal installere og teste konseptet i full skala på tråler, Selstad AS som skal utvikle notdesign, og SINTEF Ocean som skal teste konsept og dokumentere effekter i tankskala og i fullskala.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2