Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NORO3/7 - Framstilling av omega-3 og omega-7 fra Norske restråstoffer.

Alternativ tittel: NORO3/7 - Production of omega-3 and omega-7 from Norwegian residual raw materials.

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

309537

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Historisk sett har fiskemelfabrikker i Chile og Peru vært kilde til den kommersielle produksjonen av marine omega-3 fettsyre konsentrater de siste 40 årene. Fiskene i disse områdene inneholder en gunstig fettsyresammensetning med tanke på videreforedling av oljen. De har både en spesielt høy andel EPA og DHA, kombinert med et lavt innhold av såkalte "problemfettsyrer". Til sammenligning har fisk fra den nordlige halvkule, som er avhengig av å kunne bevege seg i kaldt vann, en høyere andel "problemfettsyrer". Disse fettsyrene skaper prosesstekniske utfordringer og er mye av årsaken til manglende fiskeoljekonsentrater fra norske råvarer. Et annet problem med de norske råvarene er et lavere innhold av EPA og DHA, noe som stiller større krav til teknologi for oppkonsentrering. Tilgang til fersk, norsk fisk gir muligheter for å bygge en nytt marked med norske konsentrater, som et alternativ til langreiste råvarer fra Sør-Amerika. Råstofftilgangen er god, men teknologien må utvikles, og det er denne utfordringen prosjektet skal løse! Ett år inn i prosjekter er vi godt i gang. Det jobbes både med utvikling og optimalisering av nye/eksisterende produksjonsprosesser, samt etablering og overføring av dette til praksis i en reell produksjon. Utifra dette og den kunnskapen vi sitter med per i dag ser vi det som sannsynlig at vi kan produsert ett omega-3 konsentrat basert på norske råvarer ved prosjektets slutt.

-

I dette prosjektet skal GC Rieber Oils, en ledende produsent av marine Omega-3 produkter, utvikle en ny prosess for framstilling av omega-3 fra norske råvarer. Økende etterspørsel etter omega-3 fettsyrene EPA og DHA legger et stadig større press på de mest interessante råvarene, og derfor skal den nye prosessen ikke bare bytte ut Søramerikanske råvarer med Norske, men også designe den nye prosessen for å kunne hente ut nye produkter som omega-7, fra samme råvare. Nok et omega-3 legemiddel basert på marine fettsyrer ble godkjent i 2019 (Amarin Pharma). Dette er en utfordrende situasjon for produsenter av omega-3 til kosttilskuddsmarkedet. Både legemidler og kosttilskudd baserer seg på råvarer fra Chile og Peru som inneholder lite av monoumettede langkjedede fettsyrer. Disse enummettede fettsyrene representerer et stort problem for framstilling av EPA og DHA konsentrater med dagens produksjonsteknologi. Prosjektet skal utvikle en ny patentsøkt prosess for å kunne ta i bruk norske råvarer. Prosessen vil frambringe konsentrater av EPA, DHA og en omega-7 fettsyre. Potensielt kan også andre biologisk aktive fettsyrer isoleres og på sikt kommersialiseres. Prosjektets utfordring er først og fremst knyttet til fjerning av enumettede, langkjedede fettsyrer som det er mye av i Norsk råstoff. Her må andre teknologier enn dagens teknologier og metoder tas i bruk. En ny patentsøkt metode skal sammen med nye destillasjonsteknikker være i stand til å løse disse utfordringene. For å øke markedsverdien på produktene (CO2 footprint), skal det i prosjektet også utvikles helt nye algoritmer basert på såkalt karbon-13 isotop-karakterisering, for å kunne dokumentere at de er produsert basert på lokale, norske råvarer. FoU partner i prosjektet er SINTEF Ocean (med SINTEF Ålesund), med et forskerteam som har spesielt kompetanse på lipidteknologi. Med som prosjektpartner er også Orivo AS, et ledende foretak innen sertifisering av marine oljer og proteiner.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena