Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Innovativ festivalpakketering Inferno Metal Festival og Beyond the Gates

Alternativ tittel: Innovative festival packages Inferno Metal Festival and Beyond the Gates

Tildelt: kr 13,8 mill.

Prosjektnummer:

309546

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Inferno Metal Festival har i over 20 år vært et sentralt sted å oppsøke for metalfans fra hele verden. Hver påske strømmer metalfans fra over 50 land til Oslo for å feire metalmusikken og det sosiale samholdet som denne unike festivalen bygger. Norge er et Mekka for fans av ekstrem metal/Black Metal musikk. Også festivalen Beyond the Gates i Bergen har mange utenlandske tilreisende. Begge festivalene har over tid sett at publikum er interessert i å oppleve mer enn selve musikken. Det gir grunnlag for å jobbe tettere med ulike kultur- og reiselivsbedrifter for å øke verdiskapingen i Norge. Begge festivalene pågår i perioder utenfor høysesong. Det betyr at festivalene er attraktive samarbeidspartnere for omkringliggende reiselivs -og kulturvirksomheter. Black Metal er en musikkform der Norge har en sterk posisjon, og musikkstilen bygger ofte på norsk historie, kultur og natur. Det gir et godt grunnlag for å tilby publikum flere opplevelser i Norge, utover det rent musikalske. I samarbeid med Univ. i Sørøst-Norge utvikles prototyper som brukes av festivalene og virksomheter som leverer tilknyttede arrangement, tjenester og opplevelser. Prosjektet skal både styrke festivalene og de omkringliggende leverandørene. Dette vil bidra til mer robuste festivaler og styrket reiselivs- og kulturnæring i Oslo, Bergen og omkringliggende områder. Prosjektet er dermed i samsvar med de retningslinjer som legges i Regjeringens strategi for kultur og reiseliv der det heter at kultur kombinert med reiseliv kan bidra til større aktivitet, mer kultur, bedre næringsutvikling og flere helårsarbeidsplasser over hele landet. Norsk Reiseliv er partner i prosjektet og bidrar til at kunnskap, metode og plattform sprer seg i store deler av reiselivs-Norge. Slik kan plattformen gi flere aktører mulighet til å videreutvikle sine virksomheter. Det er planlegges også å utvikle en skalerbar digital tjeneste som forenkler salgsprosessen knyttet til festivalene. Årene 2020 og 2021 har vært preget av korona og påfølgende (delvis) nedstenging av internasjonalt kultur og reiseliv. Det ble tatt høyde for korona ved inngåelse av endelig kontrakt med Forskningsrådet i april 2020. Det betyr at prosjektet per nå drives som planlagt. Det er gjennomført spørreundersøkelser blant publikum basert på historiske data fra de to festivalene. Svarene som har kommet inn er interessante, blant annet oppholder gjestene ved Beyond The Gates seg i Bergen, en god del lengre enn en gjennomsnittlig internasjonal besøkende ti byen. Dette gir et godt grunnlag for videre arbeid.

Inferno Metal Festival i Oslo er i verdensklasse innen black metal og er utsolgt i festivalperioden (fire dager i påsken). I 2019 solgte festivalen 58% av festivalpassene og 26% av dagspassene er til utenlandske deltakere fra 55 land. Av de norske deltakerne er flere tilreisende. I tillegg til festivalbillettene utgjør salg av overnatting og aktiviteter en betydelig inntektskilde. Gjennom samarbeid med festivalhotell ble det i 2019 solgt romdøgn til en bruttoverdi på omlag 3 MNOK. Festivalen fungerer som inndrager og "reason to go" for tilreisende fra hele verden. I tillegg til deltakelse på festivalen har de behov for overnatting, servering, transport og aktiviteter under festivalperioden. Videre ønsker mange å forlenge reisen for å oppleve mer av Oslo og andre destinasjoner i Norge. I dag er det ingen som tilbyr integrerte pakker utover "minimumsbehovet" til festivaldeltakerne. Beyond the Gates i Bergen har svært lignende karakteristika som Inferno når det gjelder besøkende, og ønsker også å ta i bruk mer av regionens opplevelser, arrangement og tjenester i forbindelse med festivalen (fire dager i slutten av august). Festivalene ser verdiskapingsmuligheter ved å tilrettelegge større deler av reisen for kundene. Tidligere forskning (Reisepol) viser at utenlandske tilreisende oftere velger pakketerte og tilrettelagte reiser. Dette prosjektet vil derfor bidra til å øke attraksjonen til festivalene og gi mulighet for utvidelse av samlet kapasitet og/eller høyere priser. I samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge og Norsk Reiseliv skal prosjektet belyse hvordan festivalene kan øke sin verdiskaping ved (1) å koble på flere opplevelser, arrangement og tjenester før, under og etter festivalen, samt (2) utvikle og utnytte utradisjonelle profileringskanaler for salg av festival-baserte reiser. Videre vil prosjektet sammen med teknisk kompetanse utvikle en plattform som kan skaleres til en tjeneste for andre festivaler og arrangementer i Norge og utlandet.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena