Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

ENPERITO: Effective Nanoparticles for Treatment of Peritoneal Metastases

Alternativ tittel: ENPERITO: Effektive nanopartikler for behandling av peritoneale metastaser

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

309555

Prosjektperiode:

2020 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Peritoneale metastaser er en samlebetegnelse på spredning av svulstceller til bukhinnen, oftest med utgangspunkt fra andre organer i og rundt buken. Kreftspredning til bukhinnen er forbundet med dårlige prognoser da det ofte oppdages seint i sykdomsforløpet. Standardbehandling er kirurgi etterfulgt av cellegift. Dagens behandling er derimot lite effektiv, og overlevelsesraten for pasienter som har fått påvist peritoneale metastaser er lav. SINTEF har utviklet en ny teknologi for lokal levering av cellegift til bukhinnen. Teknologien representerer en tryggere og mer effektiv behandling av peritoneale metastaser. Dette oppnås ved å kapsle cellegiften i nanopartikler. Nanopartiklene er designet for å gi lang oppholdstid av cellegift i buken. Teknologien er patentsøkt, og i samarbeid med Radiumhospitalet har vi i prosjektet verifisert at cellegift innkapslet i nanopartikler, og injisert direkte i bukhulen på mus med peritoneale metastaser resulterer i betydelig økt overlevelse og forlenget levetid sammenlignet med cellegift alene. Prosjektets hovedmål var å utvikle en produktkandidat (lead product candidate) og verifisere produktkandidatens potensial for en tryggere og mer effektiv behandling av metastaser i buken sammenlignet med standard behandling. Målet er å spinne av et selskap fra SINTEF i 2022, og finansiering fra FORNY har vært muliggjørende for å komme nærmere dette målet.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020