Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Centre for Industrial Biotechnology

Alternativ tittel: Senter for Industriell Bioteknologi

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektnummer:

309558

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2028

Midlene er mottatt fra:

Fagområder:

Industriell bioteknologi innbefatter bruk av moderne bioteknologiske metoder, enzymer og mikroorganismer for produksjon av en rekke produkter, herunder kjemikalier, medisiner, mat- og fôr-ingredienser, detergenter, energi og biomaterialer. Industriell bioteknologi vil spille en viktig rolle i utviklingen av en framtidig global bærekraftig bioøkonomi. Hovedmålet med SFI-Industriell bioteknologi (SFI-IB) er å være en sentral aktør for nasjonal posisjonering i et voksende internasjonalt marked for industriell bioteknologi. SFI-IB skal bidra til å skape økt konkurransekraft for Norsk bio-basert industri ved innovasjon innen områder som har stort nasjonalt og internasjonalt markedspotensial. SFI-IB vil fokusere på utvalgte prioriterte innovasjonsdomener, herunder: i) Bærekraftig verdiskaping fra landbasert og marin biomasse og gass-substrater, ii) Industrielle enzymer og biokatalyse, iii) Fermenteringsprosesser og industrielle mikrobielle produksjonsstammer og iv) C1-fermentering fra industrielle avgasser, CCU og biogass. Produktfokus er på mat- og fôr-ingredienser, nutraceuticals, enzymer, biopolymere, vaksiner og biofarmasøytika. SFI-IB konsortiet er sammensatt av 4 forskningsinstitusjoner, SINTEF (vert), NORCE, NTNU og NMBU og, 14 industripartnere: DuPont Nutrition Norge AS, AlgiPharma AS, Norilia AS, Nutrimar AS, Skretting AS, Kiverdi; Myre havbruk AS, Biocatalysts Inc, ArcticZymes AS, Vectron Biosolutions AS, Xellia Pharmaceuticals AS, Pharmaq AS, IVAR, Sunnhordland Naturgass AS og industriklyngen Eyde Innovation Centre. Samlet har SFI-IB partnerne høy kompetanse og ledende infrastrukturer innen nasjonal industriell bioteknologi. Industripartnerne har klart definerte innovasjonsbehov som vil adresseres og styres i SFI-IB gjennom nasjonalt koordinert samhandling innen forskning, kompetansebygging, utdanning av fremtidige ansatte og utnyttelse av nasjonalt ledende bioteknologisk infrastruktur

Industrial biotechnology entails the industrial application of modern biotechnological methods, enzymes and microorganisms for production of a very wide range of commodities, including chemicals, pharmaceuticals, food and feed ingredients, detergents, textiles, energy, materials and polymers. As industrial biotechnology is globally anticipated to become a major driver for establishing a sorely needed sustainable bioeconomy, there is a tremendous international activity concerning the development of new technological capability, new application domains, optimization of production pipelines and product diversification. The interest from the Research organisations and the industry partners in Centre for Industrial Biotechnology reflects the urgent need for establishing a nucleation point for a nationally concerted orchestration of R&D&I that can substantially strengthen Norway's position in this field. The four research organisations in the Centre (SINTEF, NORCE, NMBU and NTNU) possess together the major competence and infrastructure base in industrial biotechnology in Norway, and all 14 industrial partners have industrial biotechnology as a key business area with clearly defined innovation needs for maintaining a competitive edge. These innovation needs are the reason for SFI-IB, and they will be addressed in a potent matrix of a nationally concerted competence base, nationally integrated state-of the-art biotech infrastructures, and nationally coordinated training of future employees with state-of-the-art knowledge in bioprocess technology. In tune with the needs of the industry partners, SFI-IB will focus on four innovation domains (industrial enzymes, biocatalytic processes, fermentation and gas fermentation/bioprocessing), and thus become a major national instrument for creating real value from the substantial investments in focal infrastructure and competence building made in Norway over the last ten years.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Temaer og emner

LTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Fagmiljøer og talenterPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerLTP2 IKT og digital transformasjonPortefølje Muliggjørende teknologierMatLTP2 HavBioteknologiGrunnforskningBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserAnvendt forskningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningBransjer og næringerFiskeri og havbrukPolitikk- og forvaltningsområderBioteknologiMarin bioteknologiMiljø og naturmangfoldSirkulær økonomiAvanserte produksjonsprosesserPortefølje HavBioøkonomiDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorBioteknologiIndustriell bioteknologiMarinMarin bioteknologiMiljø og naturmangfoldLTP2 Klima, polar og miljøPortefølje Industri og tjenestenæringerDigitalisering og bruk av IKTBransjer og næringerSkog og trebrukLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetBransjer og næringerHelsenæringenAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)LTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiLTP2 Bioøkonomi og forvaltningAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)BioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiMarinMatMat - BlågrønnLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje LivsvitenskapInternasjonaliseringSirkulær økonomiLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet