Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Norsk vegetar for fremtiden - Norske grønnsaker, belgvekster og korn i bærekraftige vegetarprodukter.

Alternativ tittel: Norwegian vegetarian for the future - Norwegian vegetables, legumes and grains in sustainable vegetarian products.

Tildelt: kr 0,62 mill.

Prosjektnummer:

309559

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Geografi:

Samarbeidsland:

Vegetarprodukter og -konsepter i kategorien ferdigmat er i sterk økning i markedet i dag. Felles for dagens vegetarprodukter er at de er basert på en stor andel av importerte råvarer og ingredienser, eller at produktene i sin helhet er importerte. Prosjektet jobber med sentrale utfordringer for å øke produksjon av norske kategorier innen vegetarsegmentet, basert på norske plantebaserte råvarer. NORSKVegetar vil være et viktig bidrag for fremtiden gjennom tverrfaglig verdikjedesamarbeid mellom norske bedrifter og forskningsmiljøer hvor norske plantebaserte råvarer og sidestrømmer, optimale prosesser og ny teknologi, samt marked og forbrukerforståelse står i fokus. Vi har definert fem områder med sentrale utfordringer som er viktig for å lykkes med innovasjonen: 1) Plantebaserte ingredienser og vegetarprodukter med mest mulig norske råvarer, 2) Teknologi for optimal forbehandling av norske plantebaserte råvarer, 3) Økt bærekraft gjennom økt bruk av restråstoff og sidestrømmer til mat og som hjelpestoff ,4) Ernæringskvalitet, 5) Høy aksept i markedet. NORSKVegetar tar utgangspunkt i alle disse utfordringene på tvers av bransjer og fagområder, og utvikler ny kunnskap for framtidig produksjon av vegetarprodukter. Casearbeid har pågått i 2021.

-

Vegetarprodukter og -konsepter i kategorien ferdigmat er i sterk økning i markedet i dag. Felles for dagens vegetarprodukter er at de er basert på en stor andel av importerte råvarer og ingredienser, eller at produktene i sin helhet er importerte. Den overordnet idéen for innovasjonsprosjektet NORSKVegetar er at verdiskapingen skal skje gjennom å benytte norske, plantebaserte råvarer for produksjon av nye, funksjonelle ingredienser og bærekraftige, smakfulle og ernæringsmessig gode norske vegetarprodukter med høy aksept hos forbrukere som ønsker å spise mer plantebasert. Prosjektet skal frembringe ny kunnskap som løser sentrale utfordringer for å få økt produksjon av rent vegetariske produkter basert på gode norske råvarer. Prosjektet skal jobbe med sentrale utfordringer som er viktig for å lykkes med innovasjonen: Plantebaserte ingredienser og vegetarprodukter med mest mulig norske råvarer, teknologi for optimal forbehandling av norske plantebaserte råvarer, økt bærekraft gjennom økt bruk av restråstoff og sidestrømmer til mat og som hjelpestoff, ernæringskvalitet og høy aksept i markedet. NORSKVegetar tar utgangspunkt i alle disse utfordringene og skal på tvers av bransjer og fagområder utvikle ny kunnskap for framtidig produksjon av vegetarprodukter. Verdiskapingen ligger i å skape merverdi for norske planteråstoff gjennom forskningsbasert videreforedling hos norske bedrifter og gjennom økt salg av norske vegetarprodukter.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Finansieringskilder