Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

MicroSounder: a new MEMS component for airborne ultrasound applications

Alternativ tittel: MicroSounder: en ny MEMS-komponent for ultralydapplikasjoner i luft

Tildelt: kr 5,0 mill.

Det er ingen mangel på bevegelsessensorer. Etter revolusjonen innen mikroelektronikk og MEMS har vi nå akselerometre til lav pris, gyroer, GPS, 3D-kameraer, Time-of-flight sensorer, ultrawideband radar (UWB) fyrtårn og radarer. For nøyaktig 3D-plassering ved triangulering eller ekkolokalisering oppfyller imidlertid ingen av dem behovet for lav pris, robusthet, sub-mm nøyaktighet, lav effekt og absolutt posisjonsbestemmelse. En ny generasjon miniatyriserte ultralydstransdusere, såkalte PMUT-er, kan fylle dette gapet. Hypotesen har vært å etablere et oppstartsfirma som vil produsere og selge én eller flere løsninger basert på slike ultralydstransducere. Prosjektet har derfor utført et solid markedsarbeid for å identifisere de mest interessante bruksområdene. Teknologidemonstratorer er meget viktige for å kunne selge inn ny teknologi, noe også dette prosjektet har bekreftet. Via demonstratorer som har vist ultralydavbildning og 2D-posisjonering i luft har prosjektet hatt møter med 23 bedrifter i løpet av prosjektperioden. Oppsummeringen av disse møtene har hatt stor verdi, og har dannet grunnlaget for avgjørelsen om å etablere en ny bedrift samt hvilke egenskaper produkter bør ha. I løpet av prosjektet er løsninger som er ansett viktig for kommersiell utnyttelse av slike transducere søkt patentert. Det er også utført en avgrenset «freedom to operate»-analyse.

Prosjektet har ført til en kommersialisering og dermed nye norske arbeidsplasser. Vi tror teknologien vår vil føre til bedre produkter på mange områder, inkludert redusert energibruk i bygg, sikkerhet og bedre tjenester som innendørs GPS (ikke-eksisterende i dag). SINTEF har etablert et Geminisenter innen ultralyd i luft. Via prosjekter vil samarbeid mellom Geminisenterets partnere og nære, langsiktige industripartnere i det norske ultralydøkosystemet styrke båndene mellom industri og akademia, og bidra til økt kompetanse for begge parter. Teknologi utviklet i MicroSounder blir nå brukt av studenter. En ytterligere norsk bedrift innenfor ultralyd i luft vil styrke den allerede sterke norske kompetansebasen innen dette området. Bedriften vil kjøre nye prosjekter hos både SINTEF og akademia etter MicroSounder. Den nye bedriften har tette bånd til CoE «Centre for Innovative Ultrasound Solutions» og vil dermed være informert om nye metoder helt i forskningsfronten. SINTEF har, spesielt via demonstratorene i MicroSounder, fått økt grunnkompetanse innen bruk av miniatyriserte ultralydtransducere som allerede utnyttes av andre bedrifter utenfor oppstartsbedriftens område. SINTEF vil kunne tilby utvikling og produksjon av slike brikker, noe som øker konkurransekraften ytterligere.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020