Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Rapid Response Communication for Greenhouse Gas Budget Verification

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektnummer:

309571

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Horizon 2020-prosjektet "Observation-based system for monitoring and verification of greenhouse gases" (VERIFY) tok sikte på å utvikle vitenskapelig robuste metoder for å vurdere nøyaktighet og potensielle skjevheter i nasjonale klimagassutslipp som rapporteres av land gjennom et uavhengig preoperasjonelt rammeverk. Målet med RapidVERIFY har vært å oversette det vitenskapelige materialet fra VERIFY til et tilgjengelig format som er relevant for norske brukere og kommunisere det fortløpende til brukerne. Materiellet skulle primært være kort og fokusert, alt fra artikler (blogger, faktaark, meningsinnhold), kort videoinnhold, presentasjoner, samt sosial- og tradisjonell medieaktivitet. Med COVID fra tidlig i 2020 måtte planene endres noe, og hovedprosjektet VERIFY ble også forlenget til 31. juli 2022. Som svar på COVID-19 ble det publisert en artikkel i Nature Climate Change (Le Quéré et al 2020) under VERIFY-prosjektet om reduksjon i karbondioksidutslipp på grunn av COVID-19 tiltak. I juli 2020 ble det globale metanbudsjettet publisert i Earth System Science Data (Saunois et al 2020). Og det globale nitrogenoksidbudsjettet ble publisert i Nature i oktober 2020 (Tian et al 2020). Global Carbon Budget ble publisert i desember 2020 (Friedlingstein et al., 2020). I 2021 ble det publisert en kommentar i Nature Climate Change som oppdaterte forståelsen av korona -pandemiens effekt på utslipp i løpet av 2020 (Le Quere et al 2021). På grunn av korona -pandemien ble formatet på noen av kommunikasjonsaktivitene endretEn norsk rapport ‘Hovedtall og data fra Global Carbon Project’ ble skrevet og utgitt av Norsk klimastiftelse og finansiert gjennom prosjektet. UiB ledet utviklingen av video for et bredt publikum om havets karbonkretsløp, med nært forestående utgivelse(august 2022). Global Carbon Budget 2021 ble presentert i mars 2022, en av de første fysiske møtene etter Corona-perioden. Dette var godt besøkt med presentasjoner om det globale bildet, og med mer detaljerte presentasjoner om Kina og India. Med utgangspunkt i arbeidet med metan og nitrogenoksid ble det skrevet blogginnlegg om metanløftet, samt organisert et CIENS frokostseminar i april, med forskere fra både NILU og CICERO. Gjennom prosjektperioden har flere presentasjoner har også blitt holdt gjennom 2021 og 2022 for offentlige etater og et bredere publikum.

RapidVerify created a much better understanding of GHG emission verification among Norwegian users, covering government ministries and agencies, industry bodies, non-governmental organisations, and other scientists. The project developed a range of material (online, video, presentations, etc) that built on scientific publications, but was translated into a language and format for a broader Norwegian audience. The participating scientists and institutions gained much needed resources, capacity, and skills in communicating to non-specialist audiences, particularly those that hope to draw on the scientific results. Scientists in allied fields and users gained new insights on the latest science and how that may help contribute to their activities. Based on event registrations, we found that most of the participating users were scientists from other fields or research institutes, industry, government agencies, or the broader public.

The Horizon 2020 project "Observation-based system for monitoring and verification of greenhouse gases" (VERIFY) aims to develop scientifically robust methods to assess the accuracy and potential biases in national greenhouse gas emission inventories reported by countries through an independent pre-operational framework. A weakness of Horizon 2020 projects is that resources are often not available to tailor communication activities to specific regional users. This primarily requires two additional activities: 1) translation of the scientific content to a format accessible to users, and 2) tailored communication and events specific for Norwegian users. The aim of RapidVerify is to translate the scientific material from VERIFY into an accessible format relevant for Norwegian users and communicate it to users in a timely manner. Material will primarily be short and focused, ranging from articles (blogs, fact sheets, opinion pieces), short video content, presentations, and social and traditional media activities. Four events will be hosted to focus on different aspects of the VERIFY science. In meeting the aims of RapidVerify, we will also build a stronger network of users and scientists interested in GHG emission verification, build capacity for scientists to more effectively interact with users, build strong collaboration between Norwegian partners of VERIFY, and identify the most effective methods to communicate with Norwegian users.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder