Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

History politics and war memories of the North. A Norwegian-Russian cooperation project in education and research

Alternativ tittel: Historiepolitikk og krigsminner i nord. Et norsk-russisk utdannings- og forskningsprosjekt

Tildelt: kr 3,1 mill.

Historien om andre verdenskrig og minner om krigen i nord har spilt en sentral rolle i forholdet mellom nabostatene Norge og Russland. Særlig viktig har minner knyttet til Den røde armes frigjøring av Øst-Finnmark i oktober 1944 vært. Minnet om frigjøringen har utgjort et hovedelement i fortellingen om historisk fredelige relasjoner mellom småstaten Norge og den russiske stormakten. Dette er en fortelling som har blitt omfavnet på begge sider av grensen, og som har blitt aktivt fremmet av både norske og russiske styresmakter. UPAST-prosjektet utforsker og sprer kunnskap om frigjøringsminnene og andre krigsminner i relasjonene mellom Norge og Russland i nord. Dette gjøres gjennom undervisning og forskning som utvikles i samarbeid mellom historikere og antropologer ved de to partnerinstitusjonene, UiT Norges arktiske universitet og Higher School of Economics i St. Petersburg. Prosjektets mål er å utvikle kunnskap og undervisningspraksiser som kan bidra til økt forståelse omkring (mis-)bruk av krigen og andre historiske hendelser for å fremme diplomati og dialog, men også nasjonalistisk propaganda og/eller øke sosiale/geopolitiske spenninger. Prosjektet bygger på allerede eksisterende ekspertise på krigshistorie og minnestudier ved partnerinstitusjonene, og tilbyr kurs på masternivå for norske og russiske studenter som sammen vil arbeide med teori og metode innenfor minnestudier; med krigens materialitet, slik denne fins bevart i infrastruktur fra krigen; og med en utstilling om krigsfanger i nord. Prosjektet tilbyr også et utvekslingssemester mellom UiT og HSE med undervisning om minnekultur og krigen i nord.

This grant proposal targets the section in the INTPART call on developing high quality professional relations with leading environments in history education and research in Russia. The proposal emanates from the on-going RCN funded research project “In a World of Total War. Norway 1939-1945”, headed by UiT, and aims at adding value by bringing in Russian perspectives and Russian partners; by developing educational cooperation; and by exploring more deeply the war memories of the northern regions, and the (ab)use of history in the public spheres of the two states. The educational elements of this proposal are important, as cooperation in higher education between Russia and Norway has decreased over the last years. This proposal aims at meeting this challenge by investing in administrative structures for mobility and actively exploring the preconditions for sustainable cooperation between the partner institutions. The rationale behind the project is to achieve synergy between the in-depth knowledge about WWII being accumulated at UiT through on-going research, and the expertise of Centre for Historical Research at Higher School of Economics, St. Petersburg, by working with theoretical and methodological approaches to uses of the past, as well as transnational, comparative and global history education and research. The history and memory of WWII in the Arctic play a topical role in the bilateral relations between the neighbouring states of Norway and Russia. This becomes particularly evident in the run-up to and during commemorative occasions, such as this year’s 75th anniversary of the Red Army liberation of eastern Finnmark. The overarching goal of this project is to explore, deepen and disseminate knowledge about different aspects of war memories, including material heritage, as part of the bilateral relations between the two states, with a special focus on the interplay between official and public memory and the political aspects of history in society.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research