Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

SFI PhysMet - Centre for sustainable and competitive metallurgical and manufacturing industry

Alternativ tittel: SFI PhysMet - Senter for bærekraftig og konkurransedyktig metallbasert industri

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektnummer:

309584

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2028

Midlene er mottatt fra:

SFI PhysMet utgjøres av forskningspartnerne NTNU, SINTEF og IFE, med NTNU som vertsinstitusjon, brukerpartnere fra norsk metallbasert industri (Hydro, Elkem, Benteler, Raufoss Technology), sluttbrukere (Equinor, Statens Vegvesen) og en internasjonal partner (ThermoCalc (S); programvareselskap for termodynamiske beregninger). Senteret består av forskningsmiljøer i verdensklasse innenfor området fysikalsk metallurgi og har som ambisjon å hjelpe norsk metallbasert industri med overgangen til en mer bærekraftig produksjon, og til å utvikle og bruke fremtidens materialer. Målsettingen er å være en viktig støttespiller for norsk metallindustri i det grønne skiftet. SFI PhysMet skal bidra til langsiktig kompetansebygging og legge grunnlaget for innovasjoner gjennom: (i) utdanning og opplæring av PhD-kandidater, postdoktorer og masterstudenter med en unik kombinasjon av fysikalsk metallurgisk kompetanse og digitale ferdigheter; iii) utvikling av en PhysMet Innovasjonsplattform, som sikrer brukervennlig og effektiv tilgang til og bruk av relevante modellerings- og simuleringsverktøy, eksperimentelle data og ekspertise som kan understøtte partnerne i deres innovasjonsarbeid; og (iii) utvikling av innovativ og nyskapende ekspertise, innen fire hovedområder: (1) Utvikling av såkalte resirkulerings-vennlige materialer og nye prosesser som muliggjør bruk av materialer med et bredere spekter av urenheter og legeringselementer som følger med resirkulering; (2) Utvikling av nye resirkuleringsmetoder som ikke krever omsmelting (f.eks. skruekstrudering) og andre metoder basert på mekanisk blanding av materialer, som basis for nye legeringer og komposittmateriale; (3) Hurtigstørkning og relaterte prosesser, som basis for nye ‘rå-materialer’ for additive manufacturing; og (iv) Nye sveise- og sammenføyningsmetoder som basis for nye hybridmaterialer (f.eks. aluminium og stål) og nye materialløsninger i store konstruksjoner, f.eks. rørledninger, bruer og havvind-installasjoner.

Centre for Sustainable and Competitive Metallurgical and Manufacturing Industry (SFI PhysMet), hosted by NTNU, together with key research partners (SINTEF, IFE), user partners from the metal based industry in Norway (Hydro, Elkem, Benteler, Raufoss Technology), end users (Equinor, Norwegian Public Roads Administration (NPRA)) and an international partner (ThermoCalc (S); making thermodynamical software) constitute a Centre for Research-based Innovation. The objective of SFI PhysMet is to enable and accelerate the transformation of the national metal industry towards more sustainable and cost-efficient production, future material products, solutions and improved processing methods. SFI PhysMet will contribute to long-term competence building and prepare for innovations through (i) Education and training of PhD-candidates, postdocs and master students with a good combination of fundamental physical metallurgy competence and digital skills; (ii) Development of a PhysMet Innovation Platform, providing efficient and flexible access to through process and through scale workflows combining advanced scientific models, experimental data and expertise to support the industry in accelerated innovation; (iii) Development of cutting-edge expertise, contributing to national competence building within four main areas i) metal recycling and compensational metallurgy, i.e. the ability to cancel negative effects of impurities and exploiting potential positive effects of impurities and increased amounts of alloying elements, enabling significantly more recycling in the metal-based value chains; ii) solid-state recycling (e.g. screw extrusion) and mechanical alloying, with the prospect of new alloys and composites with improved properties; iii) rapid solidification, with prospects of development new feedstock materials for additive manufacturing; and iv) welding and joining methods, with prospects of new material- and processing solutions for high-end markets.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Aktivitet:

SFI-Sentre for forskn.drevet innov