Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Triple Partnership for Socially Responsible AI

Alternativ tittel: Trippelt Partnerskap for Ansvarlig AI

Tildelt: kr 4,5 mill.

Økende bruk av kunstig intelligens (AI) påvirker oss på mange måter. AI velger ut innholdet vi ser på Facebook, og hvordan søkeresultatene til Google ser ut. Det blir også stadig mer utbredt at AI brukes i spørsmål om liv og død, for eksempler av politistyrker, i automatiserte våpen og til saksbehandling i velferdsetater. 3AI (Trippelt partnerskap for ansvarlig AI) er et samarbeid mellom forskningsinstitusjoner i Norge, USA og Brasil for å dele kunnskap om rettferdig, ansvarlig og transparent bruk AI. Vi vil dele ressurser om beste praksis, ledelse, jus og utdanning for å besvare følgende spørsmål: 1. Hvordan kan forskere, studenter og sivilsamfunnsorganisasjoner jobbe sammen for å fremme vår forståelse av påvirkningen AI har på folk i ulike grupper, land og sammenhenger? 2. Hvordan kan akademisk kunnskap sette beslutningstakere bedre i stand til å sikre at AI brukes til samfunnets beste? Prosjektet vil koble forskere, næringslivsfolk og myndigheter fra Norge, USA og Brasil gjennom felles kurs, workshops og konferanser. Målet er å bruke synspunkter og erfaringer fra ulike land til å se på spørsmål rundt samfunnskonsekvenser av AI. Vi vil spesielt fokusere på bedre kunnskap om etiske utfordringer og arbeid for bærekraftig bruk av AI. De tre partnerinstitusjonene er Nordisk senter for internett og samfunn ved Handelshøyskolen BI (NCIS), The Berkman Klein Center for Internet and Society ved Harvard (BKC) og The Institute for Technology and Society i Rio de Janeiro (ITS).

The development and implementation of Artificial Intelligence (AI) within all domains of business, society, and governance has accelerated in recent years. Although current debate chiefly focuses on the economic consequences of AI, there is a growing awareness of the broader societal impacts of AI, especially of the actual and potential impact which AI has on underrepresented and marginalized communities. AI technologies are currently being developed, deployed, and adopted without sufficient consideration of the unequal ways in which their benefits and harms may be distributed across populations, geographies, and contexts. The proposed Triple Partnership for Socially Responsible AI (3AI) will engage three academic institutions and their wider research networks to address this pressing issue: The Nordic Centre for Internet and Society at BI Norwegian Business School BI (NCIS), The Berkman Klein Center for Internet and Society at Harvard University (BKC), and The Institute for Technology & Society in Rio de Janeiro (ITS). As a joint effort able to leverage globally diverse viewpoints, topical knowledge, and practical experience, this Triple Partnership will strengthen pre-existent project-based collaboration and enable the mutual exchange of students, young researchers, and practitioners across all three institutions. Through facilitating international student exchanges, specialist academic courses, policy workshops, and multi-stakeholder conferences, the 3AI project will result in (a) the development of a shared understanding and more harmonized series of research efforts that rigorously assess the different impacts that AI technologies have across different populations, geographies, and contexts; and (b) the transfer of applied insights across academia, change agents from the public and private sectors, as well as the next generation of leaders to ensure that AI technologies advance the social good rather than perpetuate or exacerbate social inequalities.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research