Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Centre for Optical and Acoustical Sensor Technology

Alternativ tittel: Senter for optisk og akustisk sensorteknologi

Tildelt: kr 3,4 mill.

Senter for optisk og akustisk sensorteknologi skal styrke Norges kompetanse innen teknologi for ultralyd og optiske komponenter. Anvendelsene er innen medisin, maritim teknologi og miljøovervåkning. Målet skal nås ved å samarbeide med to verdensledende laboratorier, Stanford Microphotonics Laboratory ved Stanford University i California og Applied Physics Laboratory ved University of Washington i Seattle. Senteret er industriorientert og nært koblet til det NFR-oppnevnte Senter for Forskningsdrevet Innovasjon "Centre for Innovative Ultrasound Solutions" og industriklyngen Electronic Coast. Her samarbeider norske teknologibedrifter og universiteter om avansert teknologiutvikling. Hovedaktiviteten i senteret er utveksling av ansatte og studenter mellom USN og de amerikanske universitetene. Norske master- og doktorgradsstudenter får en unik mulighet til å utføre deler av studiene sine ved verdensledende universiteter, med kunnskapsproduksjon og infrastruktur på svært høyt nivå. Tilsvarende vil amerikanske studenter få mulighet til å utføre deler av sine studier i laboratoriene på USN, og dermed styrke båndene mellom institusjonene våre. Studentene vil komme ut med internasjonal erfaring og et nettverk som vil være til nytte gjennom hele deres profesjonelle karriere, enten det blir i industrien eller i akademia. I tillegg vil gjesteopphold av forskere og undervisere gi mulighet for spesialiserte kurs og undervisning på et høyere nivå enn det vi klarer alene. Senteret vil promotere utvikling av felles forskningssøknader som vil båndene mellom institusjonene våre ytterligere, og samarbeidet skal fortsette etter at INTPART-perioden er over. Levedyktighet over tid sikres ved å løfte samarbeidet til institusjonsnivå og involvere ledelse og administrasjon, slik at vi unngår for sterk avhengighet av noen få nøkkelpersoner.

COAST is a collaboration between the University of South-Eastern Norway (USN), Stanford University, and the University of Washington (UW) on research and education on acoustical and optical sensor technology. USN has a national role in supporting industry with research and competence within these important topics for Norwegian high-tech industry, through our position as partner in SFI Centre for Innovative Ultrasound Solutions and industry cluster Electronic Coast. The centre is founded on existing personal relations between USN and UW's Applied Physics Laboratory and Stanford University's Microphotonics Laboratory. Acoustical and optical sensors constitute the ears and eyes of a computer, providing information from the physical world. The rapid increase in computing power, IoT and AI increases the ability to handle and extract information from more advanced and sensor systems, opening opportunities while increasing the need for more advanced technology. New sensor and actuator technology open new opportunities in medical diagnosis and therapy. Sensors for healthcare and environmental monitoring are key applications of our project. Emphasis is on ultrasound mediated drug-delivery, with promising results in cancer therapy, and implanted micro-sensors for continuous monitoring, e.g. of diabetes. New sensor technology is essential for monitoring air and sea pollution and ecosystems, is used in oil well integrity monitoring to prevent leakage and ecological disasters. Our project addresses both industrial and societal challenges by pushing the research front through aligned projects and research based education through collaboration with top ranked universities. Individuals exchanged between partners will advance their careers and perspectives through stays at partner organisations. MSc and PhD students will be available as highly skilled workforce for the specialised and R&D heavy industry targeted in this cooperation or as future researchers in academia.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research