Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Asia-Norway Environmental Storytelling Network (ANEST)

Alternativ tittel: Asia-Norway Environmental Storytelling Network (ANEST)

Tildelt: kr 4,2 mill.

Asia-Norway Environmental Storytelling Network (ANEST) bringer sammen forskere og studenter fra tre norske universitet og seks universitetspartnere i Stor-Kina og Japan for å utforske hvordan historiefortelling fungerer som arena for å formidle og forhandle om miljøtema. Prosjektet bygger på ekspertise i humanistiske fag for å løfte fram kompleksiteten, begrensningene og mulighetene i miljøbasert historiefortelling. ANEST er et eksempel på miljøhumanistisk forskning, som bringer sammen historie, litteraturstudier, filosofi, mediestudier, religionsvitenskap, kjønnsstudier, kulturstudier og antropologi. Gjennom de tre årene prosjektet løper vil ANEST muliggjøre omfattende kunnskapsutveksling og internasjonal mobilitet mellom partnerinstitusjonene. I prosjektets første år har internasjonale reiserestriksjoner grunnet COVID-19 gjort mobilitet mellom Norge og Asia umulig og ingen av de planlagte aktivitetene har kunnet gjennomføres. Nettverket har i stedet organisert en jevnlig nettbasert seminarserie hvor partnerne har møttes for å diskutere og utveksle erfaringer. Disse møtene legger grunnen for mobilitet og samarbeide når det igjen blir mulig å gjennomføre reiser mellom Norge og Asia igjen. Nettverket har også etablert et eget forum for PhD-studenter ved partnerinstitusjonene. Nettverket har også organisert en internasjonal workshop tilknyttet en sommerskole i Taiwan.

The Asia-Norway Environmental Storytelling Network (ANEST) brings together researchers and students from three Norwegian and six university partners in Greater China and Japan to explore environmental storytelling across a wide range of arenas and topics. Drawing upon the expertise within the humanities, this project will draw out the complexities, limitations, and possibilities of environmental storytelling. From a disciplinary perspective, ANEST is situated in the environmental humanities, which brings together history, literary criticism, philosophy, media studies, religious studies, gender studies, cultural studies, and anthropology. The three Norwegian partners already have active collaboration on the Norwegian Researcher School in Environmental Humanities (NoRS-EH), which offers three weeklong courses each year at the PhD level. The Asian partners feature environmental humanities researchers in the region who have been active in both teaching and research.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research