Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

VALSiGS - Improved Sustainability for Concrete through Silica Green Stone Valorization

Alternativ tittel: VALSiGS - Forbedret bærekraft for betong gjennom verdirealisering av Silica Green Stone

Tildelt: kr 2,3 mill.

Hovedmålsetningen med prosjektet er verdirealisering av Silica Green Stone (SiGS) gjennom å utvikle en grønn binder som kan delvis erstatte sement, og gjennom dette minske miljøfotavtrykket. Produksjon av sement krever energi og fører til betydelige utslipp av CO2. Fra stålindustrien er det godt kjent at bråkjøling og oppmaling av slaggen fra produksjon av jern gir et produkt som er velegnet for delvis erstatning av sement. Det er indikasjoner på at lignende behandling av SiGS i flytende form (slagg fra SiMn-metallproduksjon) vil gi tilsvarende egenskaper på produktet. I tillegg vil metall som er fanget i SiGS kunne tas ut og gjenvinnes. Det fulle potensialet, om prosjektet er vellykket og all SiGS i Norge blir utnyttet, er rundt 500 GWh/år i spart energi og et redusert CO2-fotavtrykk på rundt 330 tusen tonn CO2 per år. I tillegg vil en slik utvikling styrke den økonomiske konkurransekraften til både Eramet Norway og sluttbrukerne. I prosjektets andre år har det blitt gjennomført en rekke forsøk med tørrbetong med oppmalt materiale. Forsøkene har blitt analysert og rapportert. Det er også gjennomført laboratorieforsøk på våtbetong som rapporteres mot slutten av året. Det har vært utfordringer med gjennomføring av forsøk grunnet covid. Prosjektet er derfor noe forsinket.

The main goal of the project is to valorize Silica Green Stone through development of an alternative binder that can offer partial replacement of cement. Silica Green Stone, a slag that is a by-product from SiMn production has similar properties to blast furnace slag that is currently used as an alternative binder in concrete. Ground granulated blast furnace slag (GGBFS) is used in high proportions in concrete, with as high as 80% substitution. In the project the effect of changing the solidification process, combined with fine grinding of the slag, on key concrete- and dry concrete properties will be investigated. Further, the influence of Silica Green Stone on the sustainability of the end product where cement has been partially replaced will be documented. Based on information from GGBFS, the anticipated savings are in the order of 0.9 tons CO2 and around 1000 kWh per ton cement replaced. Key variables of the Silica Green Stone that will be varied to document the effect on the end product will be a) crystallinity of the slag and b) particle size. The effect on the end product will be evaluated through measuring the following variables: compressive strength, ductility, ASR, chloride migration and sulphate resistance.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena