Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Innovative sustainable public procurement of food and catering services

Alternativ tittel: Innovative og bærekraftige innkjøp av mat og cateringtjenester

Tildelt: kr 6,6 mill.

"Kjøp bærekraftig" er et prosjekt hvor forskere fra OsloMet og UiO, sammen med DFØ og i samarbeid med KS, skal hjelpe offentlige organisasjoner å kjøpe mat og cateringtjenester mer bærekraftig Utgangspunktet for prosjektet er at små bedrifter og sosiale entreprenører sjelden får sjansen til å konkurrere om offentlige midler. Offentlige organisasjoner bruker i liten grad anskaffelsesregelverket til å stimulere til bærekraft og innovasjon. Løsningen på problemet er "Kjøp bærekraftig" prosjektet som skal måle organisasjonenes modenhet og analysere måten innkjøpsavdelinger i kommunene (og én statlig organisasjon; OsloMet) bruker anskaffelsesregelverket på. Prosjektet skal utvikle en opplæringspakke som skal hjelpe offentlige organisasjoner å kjøpe mer bærekraftig og lokalt. Så hvorfor kan det være vanskelig å kjøpe bærekraftig og lokalt? Noen årsaker kan være at offentlige organisasjoner setter krav som at leverandører skal kunne levere i hele landet, mangler bærekraftstrategier, setter ikke bærekraftkrav, resirkulerer gamle avtaler, opererer med for store kontrakter, setter krav som blir tunge å oppfylle for mindre bedrifter med lite ressurser til administrasjon, ønsker kanskje å unngå for mye kontraktsoppfølging og fakturahåndtering og kjenner kanskje ikke til lokale leverandører. Små og mellomstore bedrifter er ofte heller ikke like gode som de større virksomhetene på å oppfylle krav. Med mer. Digitale verktøy for offentlige organisasjoner legges hos DFØ og hos KS. Prosjektet vil utvikle løsninger som skal samle mindre lokale bedrifter og sosiale entreprenører og gjøre det lettere for innkjøpsavdelinger å finne dem Ambisjonen for prosjektet er å spre den kunnskapsbaserte modellen for mer bærekraftige innkjøp som vi utvikler til alle kommuner og offentlige organisasjoner. Hittil har prosjektet, som en konsekvens av Covid 19 pandemien, måttet finne digitale alternativer til å møtes fysisk i prosjektet. Det har resultert i 7 webinarer med faglig innhold fra prosjektet fra november 2020 til mai 2021. Disse er tilgjengelig på OsloMet sin videodelings kanal «FilmMet». I september 2021 hadde prosjektet sin første fysiske workshop som vi kjørte i hybrid versjon. Videoene fra den første workshopen er også tilgjengelige via FilmMet. I tillegg er det gjennomført 20 forskningsintervjuer DFØ har innført nye innovative løsninger for å støtte kommuner og offentlige organisasjoner i å kjøpe mat og cateringtjenester mer bærekraftig. Av innovasjonene de har bidratt med er utvikling av en klimakalkulator. DFØ har også opprettet en sparretelefonen der de gir råd om lokal mat. I 2022 skal de i gang med en kriterieprosess der de skal utvikle krav og kriterier til ulike matvarer, som igjen vil gi mer kvalitet på maten og også bidra til at mat med for eksempel mye antibiotika i husdyrproduksjonen ikke vil bli kjøpt. De har også startet med webinarer hver annen måned med tips og råd om hvordan offentlige organisasjoner kan kjøpe mat og cateringtjenester mer bærekraftig. Generelt har DFØ trappet opp satsingen på bærekraftig mat. De har gitt 18 virksomheter klimasatsstøtte til matsvinnprosjekter, de er i gang med flere matsvinnprosjekter og har holdt mange foredrag om mat Bardu og Østre Toten, to av pilot kommunene i prosjektet, arbeider for tiden med en ny avtale på levering av mat som skal fremforhandles våren 2022. De tenker å bruke prosjektet til å finne muligheter for å handle mer bærekraftig gjennom nye måter å utforme avtaler på. De to kommunene ønsker å inngå en avtale som ikke er eksklusiv for én leverandør, slik at de kan få frihet til også å handle lokal mat i sesong fra lokale leverandører. OsloMet har utarbeidet en innkjøpsstrategi som ivaretar bærekraft. De har også allerede reforhandlet sin catering avtale med større grad av bærekrafts fokus og vil i neste runde utarbeide strategier og konkurransegrunnlag som skal vurdere hensiktsmessige bærekrafts krav. De skal se på mulighetene for å kjøpe fra mindre leverandører som bidrar med sosial og miljømessig verdi. Innkjøpsavdelingen er opptatt av hva behovshaveren vil ha samtidig som de ønsker å stimulere ansatte og studenter til å spise mindre kjøtt og mer plantebasert gjennom å satse på matglede og smak. OsloMet vil i tillegg se på rutiner som kan redusere matsvinn. Innkjøpsavdelingen har forankret prosjektet hos ledelsen og i bærekrafts satsingen ved Universitetet. Prosjektet er også i dialog om et mulig sirkulært design med kompostering og dyrking på campus, men har foreløpig støtt på enkelte utfordringer med å få dette gjennomført. Kjøp Bærekraftig prosjektet samarbeider også med andre prosjekter og initiativer som jobber for å forbedre matsystemet. Prosjektet har en Teamsgruppe med 80 medlemmer, hovedsaklig personer som jobber med matsystemet, der vi jevnlig legger ut innhold. I tillegg har prosjektet en blogg og en twitter konto. To masterstudenter er tilknyttet prosjektet og skal undersøke kriteriesetting og bærekraftskrav i anskaffelser.

This project deals with innovative public procurement for sustainable food. It enables the participating public organizations, mostly municipalities, to try out new and innovative public procurement strategies and practices, aimed at supporting their sustainability agenda, in the area of procurement of food and catering services. Fundamental changes are needed in core societal systems, in particular those related to food, mobility, and energy. In the Norwegian public sector, most organizations have already declared sustainability as a core issue, but now need to translate this into relevant practices. The Norwegian central government expects regions and local communities (as key actors in the transition towards greater sustainability), to implement concrete plans resulting in a more sustainable environment and society , building on the 2015 UN sustainable development goals (SDGs) for 2030. In that context, public procurement is an important instrument. The project aims to innovate the way public organizations procure food and catering services, and show how they can prioritize sustainability goals, linked to customers´ needs, and involving a variety of suppliers including small and medium enterprises. There are 14 partners involved in the project: two universities (OsloMet-AFI and UiO), Difi (the national expertise centre on procurement), and 12 public organizations involved in public procurement (11 municipalities and one university: OsloMet). These organizations have all expressed the ambition to procure more sustainable food and catering services through experimenting with new and innovative ways of sustainable public procurement in the food and catering sector. In this project, innovation is seen as a continuous process of learning by failing, rather than innovation as a newly-to-be-introduced product or process. The partners involved innovate with support of experts and peers.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune