Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

PHUSICOS-plus: Supporting a community of practice for nature-based solutions

Tildelt: kr 0,99 mill.

Naturbaserte løsninger er blitt veldig dagsaktuelt og ligger høyt på agendaen både i Europa og internasjonalt. Dette er til dels grunnet i Europas satsing på forskning om naturbaserte løsninger (NBS) gjennom H2020-programmet og FN sitt fokus på naturbaserte løsninger som vinn-vinn løsning for både klimatilpasning og for å øke biomangfold. PHUSICOS-plus bidrar til samarbeid om NBS som støtter aktiviteter finansierte innen H2020-prosjektet PHUSICOS. Prosjektet er et innovasjonsprosjekt og fokuserer på å demonstrere effekten av NBS og hvordan NBS kan redusere påvirkningen fra hydrometeorologiske hendelser i fjellområder. NBS er kostnadseffektivt og bærekraftig samt inspirert av naturen og vil øke biomangfold. NBS kan redusere, og i noen tilfeller forhindre, konsekvens av naturfarer i utsatte regioner. Prosjektet støtter klyngeaktiviteter med tilsvarende H2020-prosjekter og samarbeidet har vist seg å være en sterk inngangsport for å oppnå større innvirkning og høye ambisjoner om å forbedre gjennomføringen av EUs politikk for å bedre samfunnssikkerhet, tilpasning til klimaendringer og målsetningene i Paris-avtalen. I tillegg, gir prosjektet mulighet å formidle erfaringer om NBS nasjonalt ved å organisere og gjennomføre en nasjonal konferanse om NBS for klimatilpasning. Konferansen er rettet mot den offentlige sektoren og konsulentbransjen, med fokus på saksbehandlere og konsulenter som jobber med planprosesser i kommuner og fylkeskommuner og de som jobber med implementering av tiltak og løsninger for klimatilpasning.

Nature-based solutions (NBS) are in focus and high on the policy agenda both in Europe and internationally. This is partly due to Europe's investment in research on NBS and the UN's focus on NBS as a win-win solution for climate adaptation as well as to increase biodiversity. PHUSICOS-plus has supported a community of practice for NBS through supplementary activities within the H2020 funded Innovation Action PHUSICOS. Key activities and their outcomes and impacts include: (i) to support clustering activities initiated at the European level to capture synergies across all H2020 NBS-funded projects and publishing the European NBS Handbook for practitioners, as well as (ii) to facilitate building capacities related to NBS at the national level which resulted in the first national NBS conference with ambitions to hold this conference yearly.

Nature-based solutions are cost-effective and sustainable measures inspired by nature that attenuate, and in some cases prevent, the impacts of natural hazard events and risks that affect exposed regions. Nature-based solutions (NBS) are now high on the international policy agenda as illustrated with the NBS Momentum Event held the day before the UN Climate Action Summit in New York. PHUSICOS is and PHUSICOS-plus will champion clustering activities to support this momentum; create synergies and leverage the potential for mainstreaming NBSs. The EU H2020 programme has established several Task Forces (TF) to ensure the EU added value and policy relevance of NBS, as well as maximize the social, ecological and innovation impact. This project will support this NBS community of practice, including collaborations with the Task Force on NBS for the reduction of hydrometeoroligical risk as well as facilitating the NBS knowledge gained to relevant Norwegian organisations. Furthermore, this project will enable Norwegian representation and participattion at European and international high-level policy events as well as organize NBS events nationally to enhance capacity building. Clustering activites have proven to be a strong entry point to make a greater impact and achieve the high level ambitions for implementating disaster risk prevention and climate change adaptation policies, as well as implementing the Sustainable Development Goals and the conclusions of the COP21 Paris Agreement. The combination of these initiatves creates NBS communities of practice at all levels, which in turn increases the impact of H2020 innovation actions for climate adaptation and building social resilience in Norway and abroad.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder