Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Silicon Powered Lithium Ion Capacitor: versatile Energy storage platform

Alternativ tittel: A pre project now named Mini-SPLISE as a pre-study for the main SPLISE

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektnummer:

309721

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Teknologien som Beyonder og IFE her jobber med er en hybrid energilagringsløsning som kalles Li-ion kondensator. Dette er en kombinasjon av to velprøvde og modnede teknologier- superkondensator og i-ion batterier. Ved å benytte interne komponenter og materialer fra begge disse og legge til pre-litieringstrinn, kan man hente frem det beste fra disse to verdener. Det gir en unik battericelle med høy effekt og energitetthet som ikke er oppnåelig fra konvensjonelle energilagringsteknologier. Denne hybrid løsningen gir lengre levetid og høyere effekt enn man finner i Li ion batterier, og høyere energitetthet enn dagens superkondensatorer, og dermed bygge bro over gapet mellom to eksisterende teknologier og noe som åpner for nye markedsområder og muligheter innenfor elektrifisering.

The hybrid Li-ion capacitor (LIC) proposed by Beyonder and IFE represents a combination of two proven, existing technologies – supercapacitors and Li-ion batteries. By using internal components and materials from each, the hybrid LIC provides a unique combination of energy and power density that is usually not available from conventional energy storage technologies. This hybrid solution will deliver long cycling life, higher power density than that of batteries, and higher energy density than that of supercapacitors, thus opening new markets and applications to electrification. A full overview of the proposed LIC technology and potential applications is provided in the main proposal.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi