Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

International Materials Science and Engineering education and research network

Alternativ tittel: Internasjonalt utdannings- og forskningsnettverk innen materialteknologi

Tildelt: kr 4,1 mill.

I 2022 var vi vertskap for 3 utvekslende Ph.D-studenter fra en av forskningspartnerne, Chongqing University, Kina. Hver av studentene ble ved NTNU i ett år, og samarbeidet med 3 forskjellige professorer i Fysisk Metallurgi gruppe. Det er laget flere fellespublikasjoner de siste to årene. I 2023, ettersom restriksjonene for reiser knyttet til Covid i Kina ble fjernet, kunne vi arrangere flere samarbeid og besøk med våre internasjonale partnere. I juli besøkte professor Yanjun Li alle forskningspartnerne i Kina, og diskuterte om publikasjoner og holdt presentasjoner. Enda viktigere, i oktober 2023, støttet av IntMat-prosjektet, ble det syvende kinesiske norske symposiet om lettmetallenergi (CNS7) avholdt i Tianjin, Kina. Rundt 250 professorer, forskere og doktorgradsstudenter, inkludert 12 fra Norge, deltok på konferansen. I november deltok prof. Yanjun Li på symposiet om avanserte strukturmaterialer, holdt av Chongqing University. Prof. Knut Marthinsen deltok på nett. I 2023 har vi også planlagt å invitere noen professorer og Ph.D-studenter fra kinesiske partnere til NTNU. Dessverre, på grunn av eksportkontrollregularitetene i Norge, kunne vi ikke lykkes.

The IntMat project described in this application is fully in line with the overall objectives of INTPART: To develop world-class research and education in Norway through long-term international cooperation. This partnership center will be equipped with specialised infrastructures and competences at the level of the best in the world. Hence, long-term partnerships with high quality universities and industries within the materials domain in US and China are crucial. Therefore, international partners of high relevance and top quality across China and US have been carefully selected. Together with the Chinese and American partners, there is a big potential for NTNU to develop an international leading environment within education, research and innovation in materials science and engineering. The existing research-based education within Materials Science at NTNU will be further strengthened via such a network, i.e. a broader field of new research knowledge from different international partners will be introduced in courses and as part of student training. At the same time, a frequent exchange of academic staff, young researchers and students with the partner institutions will further improve the education level of NTNU. Seminars, workshops and symposiums among the partners, and especially the double master degree and joint PhD supervision will broaden the perspective of students and young researchers.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research