Tilbake til søkeresultatene

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

InhibioCaps: Encapsulation of Inhibio formulations for sustained antifouling effect.

Alternativ tittel: InhibioCaps: Innkapsling av Inhibio formuleringer for å oppnå langvarig marin antigroe effekt.

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektnummer:

309747

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Organisasjon:

Geografi:

Fagområder:

Marin begroing er uønsket akkumulering av marine organismer på overflaten til gjenstander som ligger i sjøvann, noe som på mange områder begrenser funksjonen. Hovedløsningen for å bekjempe begroing har vært å benytte antifouling(AF)-maling med utlekking av toksiske substanser kalt biosider, noe som ofte medfører alvorlig skade på miljøet. I dette prosjektet vil vi velge alternative strategier som er å 1) benytte en mer miljøvennlig AF-formulering av stoffer utviklet av Inhibio og 2) tilsette AF-virkestoffene til malingen på en slik måte at man får en kontrollert utlekking av virkestoffer og dermed lengre levetid for AF-egenskapene. Dette gir en mer miljøvennlig og kosteffektiv løsning med effekt mot begroing. Inhibio AS ble etablert etter oppdagelsen av miljøvennlige substanser som alternativer til biosider, og stoffene ble navngitt som "Inhibio-stoffer". Disse stoffene reduserer bakterienes evne til å feste seg til overflater, og forebygger derfor dannelse av biofilm. Inhibio's forskning har vist at en kombinasjon av små mengder godkjente biosider sammen med "grønnere" Inhibio-stoffer gir ønsket antifouling-effekt der mengden av tilsatt toksisk biosid er signifikant redusert. Siden en AF-maling generelt ser ut til å miste effekten etter en stund på grunn av en høy utlekkingsrate, planlegger vi å kontrollere utlekkingen av aktive AF-substanser ved å introdusere en ekstra barriere for diffusjon av substanser fra malingen, med en målsetning om å gi materialet mer varige AF-egenskaper. Undersøkelser av utlekkingsraten til vår AF-formulering i maling viste at vi trenger å gjøre ytterligere utvikling. Målet er å oppnå en kontrollert utlekking av virkestoffer ved at man beskytter Inhibio's AF-formulering i et "carrier"-system tilsatt malingen for å få en mer varig anti-begroingseffekt. En vellykket gjennomføring av dette prosjektet vil gi oss muligheten til å benytte samme strategi til å utvikle andre materialtyper med varige AF-egenskaper, som polyetylen og andre polymerer. Siden oppstarten av prosjektet har vi tilpasset metodene våre til arbeid med skipsmaling og har utviklet analysemetoder for å relatere utlekking av virkestoffer til antifouling effekt. For å kunne teste antifouling hele året har vi forbedret vintertestekapasiteten. Videre har vi avgrenset valg av malingssystem til to typer som er kompatible med våre effektive antifouling substanser, og arbeidet med innkapsling av stoffer pågår.

Marine biofouling limits the performance of many devices in marine industry by deteriorating the surfaces and reducing the lifetime of equipment, costing the marine industry billions of dollars per year. Conventional biocides currently in use are highly toxic to aquatic organisms, leading to a substantial drive for alternative, more environmentally friendly antifouling substances. Inhibio has developed a portfolio of eco-friendly organic substances which reduces the ability of bacteria to attach to surfaces, thereby preventing biofilm formation. When these substances are mixed into polymers for antifouling effect, premature leaching of the substances is a problem, leading to a short-lived antifouling effect. The primary objective of InhibioCaps is to commercialise Inhibio's unique biofilm inhibitor molecules in carrier systems, to confer documentable, long lived prevention of marine biofouling in polymer-based marine equipment. Critical R&D challenges include finding a balance between protection of Inhibio substances during manufacturing and storage, and obtaining a suitable release profile and thus antifouling effect once in sea water. The project group consists of Inhibio as project owner, Strukturplast which has high competence on polymer materials for marine applications, and SINTEF as R&D-partner. A successful outcome of InhibioCaps and subsequent scale-up will enable Inhibio to obtain a product with a unique market opportunity, first via the domestic additive market, followed by a global launch to the relevant industries within marine applications. An international launch after 2022 requires that Inhibio must employ personnel in sales, marketing, logistics, quality assurance of external InhibioCaps production as well as in administration.

Aktivitet:

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale