Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Environmental sustainability, marine economies and gendered socio-economic inequalities:A Norway-Brazil partnership in research and teaching

Alternativ tittel: Miljømessig bærekraft, marin økonomi og kjønnede sosioøkonomiske ulikheter: Et norsk-brasiliansk partnerskap innen forskning og undervisning

Tildelt: kr 3,9 mill.

«Environmental sustainability, marine economies and gendered socio-economic inequalities (ENMARINE): A Norway-Brazil partnership in research and teaching» er et tverrfaglig strategisk partnerskap i undervisning og forskningsutvikling, tematisk rettet mot skjæringspunktene mellom miljømessig bærekraft, marine økonomier og kjønnede sosio-økonomiske ulikheter. Prosjektet definerer marine økonomier som utvinning og høsting av marine ressurser, men også økonomiske aktiviteter som tar plass i det marine rom, som for eksempel offshore fornybar og ikke-fornybar ressursutvinning, industriell utvikling og sjøbasert handel. Den økende kompleksiteten av økonomiske aktiviteter som foregår på forskjellige skalaer og blant ulikt posisjonerte aktører i og tilknyttet det marine rom, kombinert med effektene av klimaendringer og miljøforringelse, fordrer mer forskning på hvordan ulike former for økonomisk aktivitet sameksisterer og utløser konflikter, og de komplekse og akkumulerende effektene dette har på miljøet, økosystemer, lokalsamfunn og samfunnet for øvrig. ENMARINE vil utvide dette forskningsfeltet ved å utvikle et eksplisitt kjønnet analytisk rammeverk for å forstå de ulike formene for ulikhet som disse prosessene produserer. Prosjektet er et samarbeid mellom Institutt for Sosialantropologi, Universitetet i Bergen (UiB), og Institutt for Oseanografi og Institutt for Utdanning, Universidade Federal do Rio Grande (FURG) i Brasil. Prosjektet er strukturert rundt student-, doktorgrads- og forskermobilitet mellom Norge og Brasil, samarbeid i undervisning og veiledning, utvikling av felles forskningspublikasjoner og prosjekter, og etablering av et internasjonalt, langsiktig og ledende forskningsnettverk og forskningsmiljø. Prosjektet skal også bygge nettverk med relevante aktører innen næringsliv, offentlige og politiske myndigheter, frivillige organisasjoner, og sivilsamfunnet.

The ENMARINE project is a strategic partnership that aims to establish the University of Bergen as a hub for world–class research and teaching centered on the thematic pillars of environmental sustainability, marine economies and gendered social-economic inequalities. The project's inception is anchored in collaboration among scholars at the Department of Social Anthropology, University of Bergen, and the Institute of Oceanography and Institute of Education at the Universidade Federal do Rio Grande (Rio Grande Federal University, FURG), in Brazil. The project will develop a strong international network of scholars, also from other countries and regions, and advance additional partnership agreements during the project period. The partnership's overall purpose is to develop integrated research- and teaching methods and research projects that meet the highest international standards, and to build up resilient partnerships capable of foster academic excellency at all partner institutions involved, also beyond the project period. The project will also establish relations with relevant institutions and stakeholders outside of academia, both in Norway and Brazil, and actively engage with the SDGs both in research and teaching. To that end, the ENMARINE project's integrated project design encompasses: a) institutional agreements for bilateral student mobility, b) guest researcher exchange, c) collaborative teaching and supervision, incl. course development, d) the development of research proposals, e) collaborative publications, public outreach events and additional dissemination strategies, f) the arrangement of conferences in Brazil and Norway, g) the establishment of a collaborative student-researcher network, f) the establishment of a strong international network of scholars engaged in teaching and research centered on the project's thematic pillars, and g) a consolidated foundation for fostering new institutional partnerships with additional countries/institutions.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research