Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

REFUSJON AV PUBLISERINGSAVGIFT VED PUBLISERING AV GULL-OPEN ACCESS-ARTIKLER BETALT I 2018

Alternativ tittel: Refunding APCs for Gold Open Access Publishing in 2018

Tildelt: kr 38 000

Prosjekt for å få forskere uten prosjektøkonomi til å dekke publiseringsavgift, til å publisere med Gull Open Access

Ihht Regjeringens Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler og Plan S er målsettingen at alle vitenskapelige artikler produsert ved hjelp av offentlige midler gjøres åpent tilgjengelig for allmennheten. Ved valg av publiseringskanaler forsøker forskerne å fylle de ovennevnte kravene i den grad det er mulig. I 2018 betød publisering med åpen tilgang publisering i tidsskrifter med publiseringsavgift. I likhet med de fleste andre forsknings- instituttene innebærer dette at vår institusjon ikke har publiseringsfond. Og for at korresponderende forfatter skal ha anledning til å betale publiseringsavgiften forutsetter dette pengestøtte fra forskningsrådet.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet