Tilbake til søkeresultatene

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

ProCardio - Precision Health Center for optimized cardiac care

Alternativ tittel: ProCardio - Senter for innovativ behandling av hjertesykdommer

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektnummer:

309762

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2028

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Hjertesykdom kan ramme i alle aldre og føre til kronisk sykdom eller ramme plutselig i form av hjertestans. Det er ledende årsak til dødsfall på verdensbasis. Det nye senteret ProCardio vil bidra med nye metoder for å forbedre leveutsiktene til hjertepasienter og forebygge hjertestans. Våre nye metoder vil bruke informasjon fra billeddiagnostikk av hjertet, hjerterytmeundersøkelser og genetiske undersøkelser som hjelper behandlende helsepersonell å finne riktig diagnose, få oversikt over sykdomsutviklingen over tid og å estimere risikoen for uønskede hendelser som for eksempel hjertestans. Vi vil bruke kunstig intelligens for å forbedre oppfølgingen av pasienten og unngå både overbehandling og underbehandling. Mange hjertesykdommer har et kronisk forløp med forverrelse over tid som for eksempel klaffesykdommer, hjertesvikt, hjertemuskelsykdommer og hjerteskader etter kreftbehandling. Det er viktig å finne riktig tidspunkt for å igangsette en behandling som for eksempel hjerteklaffeoperasjon eller innsettelse av en implanterbar hjertestarter. Optimalt tidspunkt for behandlingen vil variere individuelt. ProCardio skal utvikle nye metoder som fastslår hver enkelt pasients forløp og optimalt tidspunkt for behandling for å redusere lidelse og forhindre plutselig død. I ProCardio samarbeider forskere og industrielle partnere for å sikre at våre ideer blir til produkter som kommer pasientene til gode. Forskere fra Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo, Norges Naturvitenskapelige universitet, SIMULA og Sørlandet sykehus jobber sammen med GE som produserer blant annet ultralydapparater for hjerteundersøkelser, Medtronic som utvikler implanterbare hjertestartere og DIPS pasientjournalsystem.Videre har vi på lag SESAM som sikrer trygg databehandling. Baker Institute fra Australia vil bidra med en omfattende, klinisk database og Mass General Brigham Data science bidrar med kodeutvikling for systemer med kunstig intelligens. Sammen vil vi bedre prognosen til hjertesyke pasienter.

Cardiovascular disease (CVD) is the number one cause of death globally, representing almost one third of all deaths (WHO 2019). There are devastating consequences, in terms of both patients and their families, as well as overwhelming healthcare expenditures with costs for the Norwegian economy of more than EUR 12 billion yearly. Existing and emerging cardiac devices and medications have the potential to significantly improve or even cure serious cardiac conditions. Advanced ICT tools are essential in modern medicine and their use increase rapidly. However, current diagnostic tools and decision support systems fall short in characterizing and profiling individual patients’ disease progression. We propose a new Precision Health Center for cardiology (PROCardio) that will develop, test and validate new tools that can reliably predict an individual patients’ disease progression, estimate risk of sudden cardiac death and provide a longitudinal view of past and future care pathway options enabling optimal disease treatment. In particular, the opportunity to make use of cutting edge technology such as artificial intelligence, has the potential to make critical breakthroughs in the treatment of CVD. The expected impact of the PROCardio centre is spread across a wide range of stakeholders, including commercial companies in ICT and healthcare industry, but most importantly to patients, healthcare providers and payers. PROCardio will enable better and earlier detection of heart disease across the spectrum of cardiac disease by multi-modality monitoring, use of novel techniques including artificial intelligence and machine learning. PROCardio will enable early intervention of therapeutic measures that will improve individual health and improve morbidity and survival in large patient groups and help focusing resources on high risk individuals and avoid under and over-treatment.

Aktivitet:

SFI-Sentre for forskn.drevet innov