Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Logic Grouting

Alternativ tittel: Logic Grouting

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

309798

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Sementbasert forinjeksjon er viktig prosedyre under driving av tunneler i bergmasse under grunnvannsnivå. Injeksjon av sprekker i bergmassen reduserer innlekkasje og ivaretar grunnvannsnivået under og etter tunneldrivingen. Forinjeksjon reduserer også andre komplikasjoner relatert til innlekkasje under driving. Forinjeksjon er tidkrevende, kostbart og resulterer ofte i et stort forbruk av sement. Logic Grouting har brukt resultater fra forskning til å utvikle en programvare for å veilede injeksjonsprosessen og derav redusere unødvendig forbruk av tid og sement. Programvaren indikerer hydraulisk jekking av sprekker i bergmassen, samt veileder riggoperatør for å optimalisere injeksjonen og redusere overforbruk av sement. Prosjektet har innhentet data fra fem norske tunnelprosjekter, utviklet og ferdigstilt en ny modul i Bever Control sin programvare for injeksjonsrigger. Modulen har vært pilottestet på to tunnelprosjekter, Sollihøgdatunnelen og Hestnestunnelen.

For Bever Control, the products developed trough Logic Grouting will increase the market value of existing products and increase the market for the AMV grouting rig. A successful automatic detection of jacking through computerised monitoring of pre-grouting will give the market a new powerful tool to optimise the grouting operation. The new grouting procedure is not directly marketable, but will be a tool for construction owners to instruct contractors, with the main intention of saving costs and environment and SINTEF will increase their activity within research-based consultancy within pre-grouting. The new procedure for pre-grouting contributes to reduced usage of building materials and reduction of the CO2 footprint due to less cement consumption, which is according to target 9.4 in development goal 9: retrofit industries to make them sustainable, with increased resource-use efficiency and greater adoption of clean and environmentally sound technologies and industrial processes.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020