Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Next Generation Optical Nanoscopy Platforms for Biological System - Symbiosis of Advanced Training, Research and Innovation

Alternativ tittel: Neste generasjons optiske nanoskopi-plattformer for biologiske systemer" - Symbiose av avansert opplæring, forskning og innovasjon

Tildelt: kr 4,5 mill.

I lang tid var det umulig for optiske mikroskoper å oppløse noe mindre enn 200 nm, noe som er omtrent 10-20 ganger mindre enn tykkelsen på silketrådene i et edderkoppnett. Selv om dette er nærmest ufattelig smått, inni en menneskecelle er det mange ting mye mindre enn dette som kan ha stor betydning for oss og helsa vår. For eksempel, virus som COVID-SARS-19 (‘koronavirus’) og HIV har en diameter på bare 100-200 nm. I løpet av de siste 15 årene har heldigvis vitenskapsfolk endelig klart å finne en vei rundt den fundamentale fysiske grensen på mikroskopioppløsning. Flere typer av slike optiske ‘nanoskoper’ er nå tilgjengelig, hvert med sine fordeler og ulemper. Noen teknikker kan se strukturer ned til rundt 20 nm, men bruker enten en dødelig dose laserstråling og/eller er for langsom til å klare å ta gode bilder av det som skjer inni dynamiske levende celler. Noen teknikker er raskere og mindre skadelig for cellene, men kan ikke se strukturer mindre enn ca. 100 nm. Hvilket nanoskop man velger å bruke, kommer an på faktorer som størrelse og hastighet på det biologiske fenomentet man øsnker å utforske nærmere. Siden nanoskopi er et relativt nytt fagfelt med utvikling stort sett drevet av fysikere og kjemikere, kan det være vanskelig for biologer å anskaffe nødvendig kunnskap for riktig valg av nanoskop for deres forskning. Prosjektet vårt har som mål å løse dette problemet ved å samle ekspertise fra ulike fagfelt for å jobbe sammen på prosjekter og gi interdisiplinær trening slik at vitenskapsfolk kan bedre forstå hverandres fagfelt og kommunisere effektivt. Prosjektet har tre hovedkomponenter: avansert trening, forskning og utdannelse; alle muliggjort gjennom intensiv mobilitet, sommerskoler og felles workshops. Dette prosjektet bringer sammen et konsortium ledet av UiT og fire andre partnerinsitusjoner: Indian Institute of Technology, Delhi India, Massachusetts Institute of Technology, Harvard University, og European Medical Biological Laboratory, Tyskland.

UiT has become a central node of development of new advanced nanoscopy technologies and their bioapplications, thanks to several prestigious EU and RCN projects. It has also established pivotal collaborations with leading research and academic institutes on various aspects of new technology developments – IIT (leader in optics/photnics), EMBL (education, training and bioapplications on modern microscopy), Harvard and MIT (excellence in optics, buzzing technopreneurship ecosystem). With the cutting edge research, a critical need to timely train a new breed of scientists for development, application, and exploitation of these techniques has arose. In order to deliver the impact of these technological developments, a global arena with the above mentioned international partners and several national collaborators is being created for training the new scientists, preparing them for further research excellence, innovation, and penetration of these research activities. We will create a virtual center of education and research in nanoscopy to facilitate co-supervision of master/PhD students across the globe, provide them the exposure to leading education, research, and innovation ecosystem, and allowing them to better grow their competency. We will also organize summer schools and workshops across 4 geographic locations, Tromso, Delhi, Heidelberg, and Boston on niche topics that allow transition from vocation to expertise. Students will have a chance to undergo cross-disciplinary training through prolonged hands-on experience in developing bio-applications with national and international collaborators. We will co-develop new courses on Label-free microscopy and Innovation in photonics and nanoscopy, for ensuring that students taking these courses can propel to penetration of nanoscopy in Norway. We will also jointly pursue the cause of innovation by developing business models of exisiting joint IPs and facilitate creation of new joint IPs.

Aktivitet:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research