Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

RAK-antibiotika - Development and implementation of a quality improvement system for general practitioners in municipality health services

Alternativ tittel: RAK-antibiotika – Utvikling og implementering av kvalitetsforbedring system for fastleger i kommunalhelsetjenester

Tildelt: kr 6,9 mill.

Kontinuerlig kvalitetsforbedring er nødvendig for å opprettholde og videreutvikle sikre og effektive helsetjenester. I spesialisthelsetjenesten har kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet en stor plass og mye oppmerksomhet, men i kommunehelsetjenesten, hvor det aller meste av diagnostikk, behandling og pleie foregår, har det til nå blitt satset lite på systematisk kvalitetsarbeid. Et av områdene der kvalitetsforbedringsarbeid er særlig relevant, er forskrivning av antibiotika, siden all bruk av antibiotika øker risiko for utvikling og opprettholdelse av antibiotikaresistens. Rundt 85% av all antibiotika til mennesker i Norge er foreskrevet i primærhelsetjenesten - i fastlegepraksis, på legevakt og på sykehjem ? og det er derfor viktig å etablere gode og velfungerende kliniske kvalitetsforbedrings systemer og rutiner i denne delen av helsetjenesten. Hovedmålet med prosjektet er å utvikle et kvalitetsforbedringssystem for fastleger i kommunehelsetjenesten med fokus på håndtering av infeksjonssykdommer og forskrivning av antibiotika. Prosjektet skal utvikle pedagogisk innhold til kvalitetsforbedringssystemet, og et teknisk system for generering og levering av kvalitetsrapporter basert på data fra Norsk reseptdatabase og andre relevante datakilder. I tillegg skal prosjektet utvikle strategier for implementering og opprettholdelse av kvalitetsforbedringssystemet, slik at det systemet kan etableres i alle kommuner etter prosjektets slutt. Prosjektet er i gang med planlegging av arbeidet. Parallelt jobbes det med utvikling av innhold i kvalitetsforbedringssystemet.

Continuous clinical quality improvement is necessary to maintain and develop secure and efficient healthcare services. However, in the municipal health service, where most of the diagnostic, treatment and care services are carried out, quality improvement work is sparse. The lack of easy and effective access to clinical data in Norwegian general practice is a known problem, that creates an major obstacle to the professional development and delivery of care. Prescriptions for infectious diseases and antibiotic use are examples of areas that would benefit significantly from a clinical quality improvement system. The primary objective of this project is to develop a quality improvement system for general practitioners in municipality health services, that includes a technical system for delivering quality reports generated based on data from The Norwegian Prescription Database and other relevant data sources, and an educational context in which to put the quality improvement activity. Secondary objectives are to 1) tailor the different parts of the quality improvement system in order to reach a majority of GPs, and 2) tailor the implementation of the quality improvement system in order to make it sustainable in years after the project end.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester