Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Barns medvirkning i Fylkesnemndenes beslutningsfatting

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektet «Barns deltakelse» er et samarbeid mellom Sentralenheten for Fylkesnemndene og Universitetet i Bergen, som skal bedre barns medvirkning i barnevernets beslutninger. Fylkesnemndene fatter hvert år beslutninger som direkte angår mange tusen barnevernsbarn, og de plikter etter nasjonal og internasjonal lov å sikre barnets rett til medvirkning. En rekke evalueringer og forskningsbidrag viser imidlertid at barn ikke medvirker i tilstrekkelig grad, og Fylkesnemndene har derfor tatt grep for å få til endringer. "Barns deltakelse" vil gjennomføre en forberedende undersøkelse for å identifisere organisatoriske, institusjonelle og individuelle faktorer som virker til å fremme og hemme barns medvirkning i Fylkesnemnda. Basert på kunnskapen og erfaringen som genereres fra dette arbeidet vil vi utvikle prosjektideen og rammene for et større kompetanse- og samarbeidsprosjekt under VAM som ser på barns medvirkning. Ambisjonen er å koble praksisinnsikter med forskningsbasert kunnskap for å realisere barns rett til deltagelse og medvirkning i barnevernet.

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon