Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

An International Network to Enhance Older Adult Transitions between Emergency Departments & Communities (iNET)

Alternativ tittel: Et internasjonalt forskernettverk for å forbedre pasientforløp mellom legevakt/akuttmottak og de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Tildelt: kr 4,5 mill.

iNET skal etablere et verdensledende nettverk av forskere, beslutningstakere, tjenesteytere og studenter for å utvikle og teste strategier for pasientforløp mellom legevakt/akuttmottak og de kommunale helse- og omsorgstjenestene. I prosjektet skal vi søke å etablere en felles enighet om hva som kjennetegner de optimale pasientforløpene og de mest hensiktsmessige evalueringsmetodene. Dernest vil vi utforske hvordan ulike strukturer og politiske føringer i Norge og Canada (Manitoba og Alberta) påvirker pasientforløpene. Til slutt vil vi identifisere hvilke administrative datasystemer som er tilgjengelig for å kunne sammenligne pasientforløp i Norge og de to kanadiske provinsene. Nettverksaktivitetene vil bestå av fem tredagers arbeidsseminar. Mellom seminarene gjennomfører vi læringsaktiviteter for studenter, og student- og forskermobilitet. I 2021 har vi påbegynt en scoping review knyttet til kvalitetssikring av pasientoverføringer fra sykehjem til sykehus, samt et systematisk arbeid for å utforske kontekstuelle forskjeller mellom Manitoba, Canada, og Norge som påvirker pasientoverføringer fra sykehjem. Prosjektet ledes av Senter for omsorgsforskning, vest ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), og med to kanadiske institusjoner, University of Manitoba og University of Alberta, og en norsk institusjon, NORCE (Senter for legevaktsmedisin) som partnere.

iNET relates to and builds on two ongoing projects funded by the Research Council of Norway and led by the Centre for Care Research (CCR) at the Western Norway University of Applied Sciences (HVL): WELCARE (2019-24) and (PRIMORE (2018-21), see attached project description for details. Each of these projects study manners to improve ED transitions for older adults. iNET builds thematically on these projects and fulfills the objectives of INTPART by (1) engaging with two well-known Canadian institutions (the University of Manitoba, UM; the University of Alberta; UA), both of which are renowned for their international research and faculty with established relevant expertise; (2) ensuring that iNET engages formally across institutions to help optimize and sustain our program success; (3) interacting with healthcare stakeholders in ways that help to ensure that our products have ‘real-world’ impact, and; (4) improving post-graduate student training (e.g., advancing curricula; providing international exchanges; creating international co-advisory committees), to successfully train future health services research leaders. iNET will create a world-class network of researchers, healthcare decision makers & providers, and students with the collective expertise to develop and test strategies to improve older adult care transitions from the community (comm) to emergency departments (ED) / hospitals (H) and back (comm?ED/H) (TABLE 1) . Network activities will consist of five 3-day workshops interspersed with student training plus faculty exchanges. Team members will first collaborate to define best comm?ED/H transition practices & evaluation methods, second will assess the ways in which different healthcare policies & structures impact these practices, and third will identify existing administrative data systems that are available to directly compare how different kinds of comm?ED/H transitions work.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research